พาณิชย์บุรีรัมย์ร่วมสรรพสามิตทหารฝ่ายปกครองลุยตรวจร้านขายเหล้าบุหรี่หลังปรับภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่

พาณิชย์จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่ ทหาร และฝ่ายปกครอง ออกตรวจร้านค้าปลีกส่งเหล้า-บุหรี่ ป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสกักตุนและปรับขึ้นราคา หลังกรมสรรพสามิตปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 16 ก.ย.60   ย้ำหากตรวจพบหรือได้รับร้องเรียนห้างร้านใดกักตุนหรือขายราคาสูงเกินจริง  จะถูกดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย

(19 ก.ย.60)  นายสุทธิศักดิ์    พรหมบุตร   พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์   สรรพสามิตพื้นที่อำเภอเมือง  ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 26  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอ  ออกสุ่มตรวจร้านจำหน่ายปลีก-ส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ในเขตอำเภอเมือง  เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการห้างร้านค้าปลีกและส่ง ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือกักตุนเหล้าบุหรี่เอาเปรียบผู้บริโภค  หลังจากกรมสรรพสามิตได้ออกกฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา   โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ที่ผลิตก่อนวันที่ 16 ก.ย. ที่ยังอยู่ในสต๊อกจะต้องจำหน่ายในราคาเดิม  ซึ่งจากการสุ่มตรวจร้านค้าปลีกส่งในเบื้องต้น ยังไม่พบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือกักตุนสินค้าแต่อย่างใด   แต่ยังมีบางร้านที่ไม่มีการปิดป้ายแสดงราคา   เบื้องต้นจึงได้ทำการตักเตือน  แต่หากมีการตรวจพบหรือได้รับร้องเรียน ว่าผู้ประกอบการรายใดฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา  กักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่ายเอา

เปรียบผู้บริโภค   ก็จะต้องถูกดำเนินการเอาผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ  และกฎหมายสรรพสามิต

นายสุทธิศักดิ์    พรหมบุตร   พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์    กล่าวว่า  ภายหลังมีการออกกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา  ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีนโยบายให้สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ออกตรวจสอบราคา รวมถึงป้องกันการกักตันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และบุหรี่   ในส่วนจ.บุรีรัมย์จากการออกสุ่มตรวจในเบื้องต้นก็ยังไม่พบผู้ประกอบการห้างร้านใด  ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือกักตุนเหล้าบุหรี่แต่อย่างใด  แต่หากผู้บริโภครายใดถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยการฉวยโอกาสขึ้นราคาแพงเกินจริง  ปฏิเสธ หรือประวิงการจำหน่าย และพบการกักตุนสินค้าก็สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดกับห้างร้านดังกล่าวต่อไป

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย  พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์