ชาวบ้านกว่า 100 บุกยื่นหนังสือสำนักงานพุทธบุรีรัมย์ขอความเป็นธรรมให้เจ้าอาวาสหลังถูกร้องถอดถอนออกจากตำแหน่ง

(19 ก.ย.60)  ชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา พระอธิการศิริวุฒิ  ธัมมะวังโส   เจ้าอาวาสวัดป่าโคกกลาง  ตำบลโคกม้า  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์   กว่า 100 คน  ได้เดินทางมายื่นหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์   เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับพระอธิการศิริวุฒ  ธัมมะวังโส  เจ้าอาวาสวัดป่าโคกกลาง   หลังได้ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีร้องเรียนกล่าวหาว่าใช้วาจาไม่สุภาพ และบริหารเงินวัดไม่โปร่งใส  พร้อมทั้งร้องให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  กระทั่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  และต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม ทางคณะกรรมการก็มีมติให้พระอธิการศิริวุฒิ  เจ้าอาวาสรูปดังกล่าว  กลับคืนต้นสังกัดคือให้มาจำวัดที่วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมืองบุรีรัมย์   เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความแตกแยกระหว่างกลุ่มผู้ร้องเรียน และชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาเจ้าอาวาส    ซึ่งชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา  ต่างยืนยันว่าพระอธิการศิริวุฒิ  ไม่ได้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือบริหารจัดการเงินวัดไม่โปร่งใสตามที่ถูกร้องเรียนแต่อย่างใด   จึงได้พากันมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม  พร้อมขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาทบทวน และยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ให้พระอธิการศิริวุฒิกลับคืนต้นสังกัด   เพราะชาวบ้านอยากให้พระอธิการศิริวุฒิ  อยู่ที่วัดป่าโคกกลางเหมือนเดิม

นายศักดิ์สิทธิ์   ตรีสันติกุล   ตัวแทนชาวบ้าน  กล่าวว่า   ที่ชาวบ้านมายื่นหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาในวันนี้  เพื่อต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าอาวาสวัดป่าโคกกลาง  ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหา   และอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาทบทวน  และยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการที่จะให้เจ้าอาวาสกลับคืนต้นสังกัด  เพราะอยากให้จำวัดอยู่ที่วัดป่าโคกกลางเหมือนเดิม เพราะชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธา

ด้านนางภัทรานิษฐ์    จริยโสวรรณ    นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.บุรีรัมย์  กล่าวภายหลังรับหนังสือร้องจากตัวแทนชาวบ้านว่า  กรณีที่ทางคณะกรรมการมีมติให้พระอธิการ  ศิริวุฒิ  กลับคืนต้นสังกัดไม่ได้เป็นการลงโทษ  แต่เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดในชุมชนส่วนที่ชาวบ้านร้องขอให้มีการพระอธิการศิริวุฒิ  จำวัดที่วัดป่าโคกกลางเหมือนเดิมนั้นทางสำนักพุทธไม่สามารถดำเนินการได้  เนื่องจากเป็นมติของคณะกรรมการ  และพระชั้นผู้ใหญ่ที่เห็นสมควรถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมแล้ว

 ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์