บุรีรัมย์ ไทย-กัมพูชา เดินหน้าจัดงานมหัศจรรย์ของดีนครชัยบุรินทร์สู่อาเซียนครั้งที่ 3 หวังกระตุ้นการค้าชายแดนคาดเงินสะพัดหลายล้าน

ไทย-กัมพูชา จัดงาน “มหัศจรรย์ของดีนครชัยบุรินทร์ สู่อาเซียน ครั้งที่ 3”  ที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน   และกระชับสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น คาดตลอด 4 วันเงินสะพัดหลายล้าน

เมื่อเวลา 10.30 น. (21 ก.ย.60) นายอนุสรณ์   แก้วกังวาน    ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วย พลเอก ซอ ทาวี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย  ราชอาณาจักรกัมพูชา  ร่วมเปิดงาน “มหศัจรรยข์ของดีนครชัยบุรินทร์สู่อาเซียน ครั้งที่ 3” ที่บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู  ตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์   เพื่อกระตุ้นการค้าจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกูให้มีมูลค่าการค้าซื้อขายเพิ่มมากขึ้น    ทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่ได้เข้ามาลงทุน   สร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศให้เกิดความยั่งยืน   ที่สำคัญเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2560 กิจกรรมภายในงานได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป , เอสเอ็มอี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นๆ ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 70คูหา   พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู  นิทรรศการผลิตภัณฑ์โอท็อป  กลุ่มจังหวัด  พร้อมทั้งการแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงเพื่อส่งเสริมการขายด้วย    ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งสองประเทศมาซื้อขายสินค้ากันอย่างคึกคัก  คาดว่าตลอดการจัดงานทั้ง 4 วันจะมีเงินสะพัดหลายล้านบาท

สำหรับจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับช่องจุ๊บโกกี อ.บันเตียอำปึล จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในอดีตเปิดเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อมนุษยธรรมเพื่อการขายสินค้าด้านอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรของทั้งสองประเทศ ได้เปิดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2554 สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันพุธ และปัจจุบันได้ยกฐานะเป็น “จัดผ่อนปรนการค้า” เพื่อให้ราษฎรทั้งสองประเทศ ได้มีการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ปัจจุบันได้เปิดทำการซื้อขายทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2557

 

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการค้าการลงทุนจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู และเพื่อให้จุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย   ที่สำคัญยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งด้วย ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศมีความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน ทั้งจะส่งผลให้มีนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในพื้นที่มากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  และเชื่อว่าจะสามารถยกระดับเป็น “จุดผ่านแดนถาวร” ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

  ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย    พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์