กรมท่าอากาศยานเปิดเผยสถิติผู้โดยสาร 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2560 ของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งหมด 28 แห่งทั่วประเทศ สถิติผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ยอดผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 138,500 คน คาดว่าปีนี้ จะมียอดผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานบุรีรัมย์กว่า 200,000 คน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีเที่ยวบินให้บริการวันละ 8 เที่ยวบิน ไป-กลับ โดยสายการบินนกแอร์ และ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ทุกวัน

 

 

โครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมทางขับ

โครงการก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์

ที่มาข้อมูล : กรมท่าอากาศยาน