ผู้มีรายได้น้อยเข้าคิวยาวเหยียดรอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นคลังจ.บุรีรัมย์

คนชรา ผู้พิการ และ ปชช.ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล แห่เข้าคิวยาวเหยียดตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อรอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คลังจังหวัดบุรีรัมย์เนืองแน่นแทบไม่มีที่ยืน ขณะหลายคนยังสับสนมาขอรับบัตรไม่ตรงจุดที่ขึ้นทะเบียน เผยมีผู้ผ่านเกณฑ์กว่า 320,000 ราย รับบัตรแล้วกว่า 11,000 ราย

(25 ก.ย.60) คนชรา ผู้พิการ และประชาชนจากหลายสาขาอาชีพที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาล ได้แห่มาเข้าคิวรอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 1 ของศาลากลางจังหวัดอย่างเนืองแน่นตั้งแต่ช่วงเช้า จนแทบไม่มีที่ยืนและเจ้าหน้าที่ต้องแจกบัตรคิวเพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันการแซงคิว

อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนหลายรายที่ยังสับสน มาติดต่อขอรับบัตรไม่ตรงกับจุดที่ตนเองแจ้งขึ้นทะเบียนไว้ ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจกเอกสารฉบับย่อเกี่ยวกับสิทธิและวิธีขั้นตอน การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย เพราะขณะนี้

ซึ่งจากข้อมูลพบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ลงทะเบียนไว้รวมทั้งสิ้นกว่า 370,000 ราย หลังจากกระทรวงการคลังได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พบว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 320,000 ราย

ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการส่งมอบบัตรให้กับผู้มีรายได้น้อยไปแล้วกว่า 11,000 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ บางธนาคารก็ออกให้บริการนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีรายได้น้อย

นางสุภมาส ประภัสชัย คลังจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังจากเริ่มดีเดย์มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีรายได้น้อย เมื่อวันที่ 21 ก.ย.60 ที่ผ่านมา ก็มีประชาชนทยอยเดินทางมารับบัตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่มีรายชื่อคุณสมบัติผ่านเกณฑ์สามารถเดินทางมารับบัตรตามจุดที่ลงทะเบียนไว้อย่างต่อเนื่อง

โดยผู้ที่จะมารับบัตรจะต้องถือหางบัตรที่ทางเจ้าหน้าที่ออกให้ในวันที่มาลงทะเบียน แต่หากทำหางบัตรหายก็สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานขอรับบัตรได้เช่นกัน พร้อมกันนี้ทางคลังจังหวัดยังได้ทำเอกสารเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการใช้บัตรให้กับผู้ที่มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวด้วย

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์