26 กันยายน 2560 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ประกาศแจ้งตารางการบิน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 2561 ของท่าอากาศยานบุรีรัมย์

กรุงเทพ (ดอนเมือง) – บุรีรัมย์ 4 เที่ยวบิน

บุรีรัมย์ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) 4 เที่ยวบิน

โดยมี 2 สายการบินให้บริการในเส้นทางดังกล่าว คือ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม !!

สายการบินนกแอร์ Tel. 044-666721 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย Tel. 044-634968

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ Tel. 044-666340