14001279011673

n20140418092838_36837

เครื่องบินทำฝนหลวงสนามบินบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้การช่วยเหลือในการปฏิบัติการฝนหลวง ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่อีสานตอนล่าง คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท และจะเริ่มก่อสร้างในปี 2560

นายอาคม พิญญศักดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น โยธาธิการผังเมือง และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมหาแนวทางในการดำเนินการจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

โดยผลการประชุมหารือ คือ ในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้พื้นที่บริเวณท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จำนวน 9ไร่ สำหรับจัดสร้างอาคารต่างๆ ทั้งนี้ ต้องรอการดำเนินการตามข้อกฎหมายเรื่องการขอใช้พื้นที่ก่อน

สำหรับรูปแบบอาคารจะใช้รูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นเป็นแบบตัวอย่าง โดยมีการออกแบบโครงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์

นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) กล่าวว่า การสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่บุรีรัมย์ จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งจะมีผลดีในด้านของงบประมาณการช่วยเหลือในการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งบรรเทาภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งศูนย์นี้จะครอบคลุมพื้นที่อีสานตอนล่างทั้งหมด คาดว่าจะใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ 50 ล้านบาท และจะเริ่มก่อสร้างในปี 2560

กรมฝนหลวงฯ เปิดแผนปฏิบัติการปี 60

“การวางแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคทั้ง 5 ภาค มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงให้สูงขึ้นและให้มีจำนวนวันฝนตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายมากขึ้น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิผลและครอบคลุมพื้นที่แห้งแล้งทั่วประเทศ โดยกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบทำการบินปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนและตามที่ได้รับการร้องขอในพื้นที่เป้าหมาย”  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าว

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงฯ เตรียมการดำเนินการจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดพิษณุโลกและบุรีรัมย์ คาดว่าจะเสร็จภายในปี 2562 ขณะที่แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ตั้งเป้าแก้ปัญหาภัยแล้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 พร้อมกันนี้เตรียมพัฒนาประยุกต์ใช้จรวดในการดัดแปรสภาพอากาศและนำอากาศยานไร้คนขับมาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรในพื้นที่ที่เครื่องบินไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติการได้ ถ้าปีนี้ประสบความสำเร็จก็พร้อมใช้ดำเนินการปีหน้าทันที.

สำหรับโครงการฝนหลวง

ปัญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นสิ่งที่สร้างความเดือนร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยราษฎรในทุกพื้นที่จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงพระราชทาน ที่จะยังคงหล่อเลี้ยงทุกชีวิตตลอดไป

ราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยต้องประสบปัญหาความแห้งแล้งที่กระทบต่อการทำการเกษตรเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ปัจจุบันปัญหานี้มีแนวทางการแก้ปัญหาขจัดความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

ซึ่งมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานโครงการฝนหลวงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับโครงการพระราชดำริฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร 15 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อปี 2498 เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์เดลาเฮย์ ซีดานสีเขียว จากจังหวัดนครพนมไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านจังหวัดสกลนครและเทือกเขาภูพาน ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร

จากทฤษฎีเริ่มแรกที่เกิดขึ้นหลังจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยังทรงใช้เวลาอีก 14 ปี ในการวิเคราะห์วิจัย ทบทวนเอกสาร รายงานผลการศึกษาและข้อมูลต่างๆ พระราชทานให้ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล

เพื่อประกอบการค้นคว้าทดลองมาโดยตลอด จนทำให้เกิดการทดลองในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก จนถึงปี พ.ศ. 2512 จนทำให้เกิดเมฆฝนขนาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็ว และได้รับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากราษฎรว่าเกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ทดลองวนอุทยานเขาใหญ่ในที่สุด

นับเป็นนิมิตหมายให้เห็นว่า การบังคับเมฆให้ เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และนับแต่นั้นมา โครงการฝนหลวง หรือที่พัฒนามาจนกลายเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในปัจจุบัน

ได้ทำหน้าที่บรรเทาความเดือนร้อนจากปัญหาความแห้งแล้งและเพิ่มความชุ่มชื่นสำหรับพื้นที่เกษตร รวมถึงระบบนิเวศน์มาโดยตลอดไม่เฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่เป็นการสร้างความชุมชื่นให้กับพื้นที่ทั่วประเทศ

ซึ่งฝนหลวงที่เปรียบเสมือนฝนที่มาจากฟ้าที่จะยังคงหล่อเลี้ยงทุกชีวิตตลอดไป เปรียบเสมือนน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ยังคงมีให้ปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

แหล่งที่มา : สวท.บุรีรัมย์ ที่มาภาพ…Surasak X Chaiyamat