จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีเห่เรือเทิดไท้องค์ราชา อย่างสวยงามสมพระเกียรติ ก่อนเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

(03 พ.ย. 60) เวลา 19.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมด้วย นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ต.อ.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักท่องเที่ยวร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

และชมพิธีเห่เรือเทิดไท้องค์ราชา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นำโดยเรือที่มีชื่อว่า “พญามุจรินทนาคราช” เทพเจ้าแห่งบาดาลและสายน้ำ ตามด้วยชาวเรือที่ใช้ในการแข่งขัน และเรือหาปลาพื้นบ้าน เรือท้องถิ่นมากกว่า 300 ลำ ซึ่งทุกลำได้จุดเทียนและคบเพลิงที่หัวเรือ ล่องไปตามลำน้ำมูล ประกอบแสดง สี และเสียงขับร้องกาพย์เห่เรือ อย่างเป็นจังหวะ พร้อมเพรียง สวยงาม และสมพระเกียรติ

สำหรับการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ลำน้ำมูลหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ โดยชิงถ้วยพระทานทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประเภทเรือยาวขนาดใหญ่ 55 ฝีพาย /ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเรือยาวขนาดกลาง 40 ฝีพาย และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประเภทเรือท้องถิ่น 36 ฝีพาย ซึ่งในคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดให้มีพิธีเห่เรือเทิดไท้องค์ราชา เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนจัดการแข่งขัน

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์