เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จ.บุรีรัมย์ สำรวจลูกนกกระเรียนที่เกิดในธรรมชาติหลังเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ สามารถใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้ปกติและแข็งแรง

เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จ.บุรีรัมย์ สำรวจลูกนกกระเรียนที่เกิดในธรรมชาติหลังเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ สามารถใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้ปกติและแข็งแรง

นายมณฑล ตันติศักดิ์ชัยชาญ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมลูกนกกระเรียนที่เกิดในธรรมชาติ รังที่ 1 และรังที่ 2 บริเวณแปลงนาข้าวของราษฎร ตำบลประโคนชัย ซึ่งอยู่นอกพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จ.บุรีรัมย์ พบว่า รังที่ 1 มีลูกนกกระเรียน 2 ตัว เริ่มบินได้แล้วในระยะใกล้ๆ กับพ่อ-แม่นกกระเรียน ส่วนรังที่ 2 มีลูกนก 1 ตัว มีแม่นกกระเรียนพาลูกนกเดินหากินตามปกติและเริ่มจะบินได้เช่นกัน

สำหรับพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น 1 ใน 4 พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติหรือเข้าค่ายพักแรม พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมดูนก ซึ่งสำรวจพบนกมากกว่า 170 ชนิด ปัจจุบันเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบินยังเป็นพื้นที่ทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติด้วย

นกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 16 ชนิด ที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทย ถือเป็นนกบินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำ และนาข้าวที่อุดมสม บูรณ์ เมื่อองค์การสวนสัตว์ฯ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกันทำโครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จากการเพาะเลี้ยง

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า นกกระเรียนพันธุ์ไทย ถือเป็นหนึ่งใน ๓ ชนิดพันธุ์หลักที่ถูกคัดเลือกให้เป็นชนิดพันธุ์เป้าหมายหลักของการดำเนินโครงการ

เนื่องจากความที่เป็นสัตว์ป่าหายากที่เคยสูญพันธุ์และเพิ่งถูกฟื้นฟูประชากรกลับมาจากการปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาติ และยังจัดเป็นนกบินได้ที่มีความสูงที่สุดในโลก ที่มีความสวยงาม มีพฤติกรรมที่เปราะบางต่อการถูกรบกวนจากมนุษย์และมีถิ่นอาศัยอยู่ธรรมชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คือจังหวัดบุรีรัมย์

ขณะนี้ทำให้มีประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยเพิ่มขึ้นในธรรมชาติ

ภาพ ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช