ครม. อนุมัติงบช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัย กว่า 4,700 ล้าน

ครม. อนุมัติงบช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัย กว่า 4,700 ล้าน

———————————
ครม.อนุมัติงบช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัย กว่า 4,700 ล้าน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัย กว่า 4,700 ล้าน โดยได้อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด จำนวน 4,715.19 ล้านบาท

พร้อมอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉิน จำนวน 4,703.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 1,759,038 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 3,000 บาท คิดเป็นวงเงิน 5,363.74 ล้านบาท

โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว 1,685 ล้านบาท เบิกจ่ายให้กับเกษตรกรจำนวน 561,485 ครัวเรือน ยังคงเหลือเกษตรกรอีก 1,197,550 ครัวเรือน วงเงิน 3,592.66 ล้านบาท

พร้อมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ที่ประสบภัยในช่วงระยะเวลาดังกล่าววงเงิน 233.51 ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้กับเกษตรกรอีก 6 เดือน ซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยชดเชยร้อยละ 3 ต่อปี

ให้กับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์จำนวน 622 แห่ง สมาชิก 138,317 ราย มูลหนี้ต้นเงินกู้รวม 15,568 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีไร่ละ 5 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกร 1.51 ล้านไร่ จำนวน 7,075 ตัน ซึ่งจะเป็นเกษตรกรในพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์