แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย และโรคกระดูก จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกในผู้สูงอายุ แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัย และโรคกระดูก จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกในผู้สูงอายุ แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง เพื่อหาแนวทางป้องกัน หลังพบว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากเป็นโรคกระดูกพรุน หักง่ายใช้เวลาการรักษานาน และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

วันนี้ (9 พ.ย. 60) เวลา 08.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการประชุมวิชาการ ผู้สูงวัย ก้าวต่อไป อย่างมั่นคง healthy bone in aging ที่ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 สนามไอโมบายสเตเดียม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ประธานอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยและโรคกระดูกเมตาบอลิกของราชวิยาลัยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และบุคลากรทางการแพทย์เวชกรรมฟื้นฟู งานออร์โธปิดิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ให้การต้อนรับ และมีบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการประชุมวิชาการ ผู้สูงวัย ก้าวต่อไป อย่างมั่นคง healthy bone in aging เป็นความร่วมมือระหว่าง อนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงวัยและโรคกระดูกเมตาบอลิกของราชวิยาลัยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับโรคกระดูกในผู้สูงอายุ และแนวทางป้องกันแก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นใกล้เคียงหนึ่งในห้าของประชากรทั้งประเทศ และผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้นมีภาวะกระดูกพรุนส่งผลทำให้กระดูกหักได้ง่าย ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการรักษา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ กล่าวว่า เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ล้มกระดูกสะโพกหัก ซึ่งมีอัตราค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก และพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคมะเร็งเต้านม อีกประการคือกระดูกสันหลังหักยุบ จะมีปัญหาเรื่องปวดหลัง ตัวเตี้ย หลังค่อมเกิดความทุกข์ทรมาน สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งประเทศต้องช่วยกัน โดยให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุที่ถูกต้อง การดูแล ทานอาหารที่มีแคลเซียม หรือแม้แต่การใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุนป้องกันกระดูกหักก็มีราคาถูกลงมากแล้ว สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยมีการบริการทางการแพทย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ที่ถือว่าดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่การดูแลด้านการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยจำเป็นต้องนำความรู้ไปสู่ชุมชนสู่การปฏิบัติ ผ่านโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และหากว่าทางรัฐบาลสามารถผลักดันกำหนดเป็นนโยบายให้ยาในกลุ่มนี้ เป็นยาอยู่ในบัญชียาหลักควบคุมการใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันมีราคาถูกมากแล้ว ก็จะทำให้ชาวบ้านก็จะเข้าถึงตัวยา สามารถป้องกันกระดูกพรุน คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นด้วย ซึ่งต่างกับในอดีตที่โรคกระดูกพรุนถือว่าเป็นโรคฟุ่มเฟือย ปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว และถือว่าเป็นโรคที่ต้องช่วยกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์