เพจปฏิคม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รายงาน 28 กันยายน 2560 เวลา10.30 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นพ. จรัญ ทองทับ ลงพื้นตรวจติดตามการจัดสรรพื้นที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่ 

โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขนาด 9 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร

ปัจจุบัน มีความคืบหน้าไปมากใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะได้เปิดให้บริการพี่น้องชาวบุรีรัมย์ เร็วๆนี้อย่างแน่นอน ซึ่งโครงการดังกล่าว เริ่มสัญญา 15 สิงหาคม 2557 และสิ้นสุดสัญญา 8 สิงหาคม 2560 ก่อสร้างโดยงบประมาณแผ่นดินปี 2557 มูลค่างาน 423.50 ล้านบาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560  ข่าวสารจากเพจปฏิคม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคคลากรผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า

การดำเนินการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

ภาพลวดลาย ศิลปะ ภายในอาคาร ล้วนเกี่ยวข้องกับจังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้โรงพยาบาลศูนย์วบุรีรัมย์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ เพิ่มเติมอีก 3 หลัง คืออาคารอายุรกรรม 8 ชั้น อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น และกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในใต้ถุนสูง 10 ชั้น อีก 1 หลัง

อาคารเรียนแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2549

ที่มาภาพ//ข่าว : ปฏิคม โรงพยาบาลบุรีรัมย์