รพ.บุรีรัมย์  จับมือตำรวจและเทศบาล รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการและพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากยังพบประชาชนยังฝ่าฝืนสูบบุหรี่จำนวนมาก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รายงาน  นายแพทย์จรัญ  ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์  นำแพทย์ พยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมเดินรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ไปตามถนนภายในโรงพยาบาล และบริเวณถนนติดรั้วด้านนอกของโรงพยาบาล  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและญาติผู้ป่วย ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการและพื้นที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์  กล่าวว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการป่วยด้วยโรคร้ายแรงในระบบทางเดินหายใจ จะส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคปอด  และโรคมะเร็งต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวผู้เสพเองและคนรอบข้าง  จึงได้ทำการรณรงค์งดสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ ภายในโรงพยาบาล ได้ติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ และเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด

พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด  สามารถควบคุมการสูบบุหรี่ได้ผลดี  แต่อย่างไรก็ตาม  ยังพบว่าบริเวณริมถนนติดรั้วด้านนอกของโรงพยาบาล  พบมีประชาชนและญาติคนไข้ สูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก  วันนี้ จึงได้ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นถึงอันตรายจากพิษภัยของการสูบบุหรี่  ซึ่งหลังจากนี้ จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทำการกวดขันและจับปรับกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด  ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  เพื่อทำให้สถานที่ราชการและพื้นที่ สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%  รวมทั้งปกป้องคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสองด้วย

ภาพ//ข่าวโดย…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์