ประชาสัมพันธ์ “บุรีราษฎร์ อะคาเดมี”
โรงเรียนเทศบาล๑”บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเปิดคัดตัวนักกีฬาฟุตบอลหญิง เพื่อเข้าศึกษาต่อ เพื่อเป็นนักกีฬาสังกัด “บุรีราษฎร์ อะคาเดมี่” เข้าร่วมการแข่งขันลีกเยาวชนหญิง และต่อยอดสู่การคัดทีมชาติไทยยู15 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เปิดคัดครั้งที่1 ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 2560 สำหรับผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2546-2548
รับสมัครและลงทะเบียนคัดตัว ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 2560 เริ่มรายงานตัวเวลา 9.00-10.00 น
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมา
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. สำเนาสูจิบัตร (ใบเกิด) 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 แผ่น
5. เกียรติบัตรต่างๆ (ถ้ามี)
สวัสดิการ หากผ่านการคัดตัว
1. นักกีฬาความสามารถระดับ A = เรียนฟรี พักฟรี
2. นักกีฬาความสามารถระดับ B-C = เป็นไปตามเงื่อนไขของทางโรงเรียน
ประสานและสมัครได้ที่
อ.ราเมศร์ พรหมชาติ (อ.มิว)
061-0589868
รอง.ผอ.ดิถดนัย พลีพูล
091-8635359
เฟส: ราเมศร์ พรหมชาติ
: โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”
ไลน์: mewbru

ขอบคุณภาพ//ข่าว : โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”