จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้วิกฤตภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (11 พ.ย. 60) ที่บ้านโคกกระชาย ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้วิกฤตภัยแล้ง ตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายณัทกร ยุทธทัตพล พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอประโคนชัย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบและปัญหาด้านขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

จึงได้จัดงบประมาณจากกองทุน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ให้สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วย ระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง และระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 33 แห่ง

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน โดยการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผันน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์