จ.บุรีรัมย์ ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ชนะเลิศ “ซื่อสัตย์และโปร่งใส คือศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ของชาวบุรีรัมย์”

ป.ป.ช. จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 รางวัลชนะเลิศ คือ “ซื่อสัตย์และโปร่งใส คือศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ของชาวบุรีรัมย์”

นางสาวสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ดังนั้นรัฐบาล ร่วมกับ ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยการจัดงานดังกล่าว มีการจัดประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

และมีผู้สนใจส่งคำขวัญเข้าประกวดทั้งสิ้น 49 คำขวัญ ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินคำขวัญของคณะกรรมการฯ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล คือ

“ซื่อสัตย์และโปร่งใส คือศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ของชาวบุรีรัมย์ (Honesty and Transparency are the great dignity of Buriram people.)”

ซึ่งเป็นผลงานของนางสาวนภชกร อัครพงศ์ทองมี ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณาคำขวัญที่ไม่ได้รางวัลชนะเลิศ แต่เป็นคำขวัญที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ลำดับรองลงไป

เพื่อมอบเป็นรางวัลชมเชยเพิ่มอีก 2 รางวัลด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่

“บุรีรัมย์เมืองโปร่งใส ประชาร่วมใจขจัดภัยคอร์รัปชัน”

ผลงานของนางสาวอนงค์รัตน์ ราชแสนเมือง และ

“บุรีรัมย์เชิดชูคนซื่อสัตย์ ร่วมกำจัดคนโกงกิน”

ผลงานของนายชาคริต สุขวัฒนากิจ

ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์