รัฐบาลไทยเร่งส่งหนังสือขอคืนทับหลังปราสาทหนองหงส์ ทับหลังเขาโล้น และโบราณวัตถุประโคนชัยจากสหรัฐหลังพบหลักฐานถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย

รัฐบาลไทย เร่งส่งหนังสือขอคืนทับหลังปราสาทหนองหงส์ ทับหลังเขาโล้น และโบราณวัตถุประโคนชัย จากสหรัฐ หลังพบหลักฐานถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ได้รับทราบผลการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุในครอบครองของพิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลูลู สหรัฐอเมริกา ตามที่สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิขอความร่วมมือให้ไทย ตรวจสอบที่มาจำนวน 17 รายการ

ซึ่งพบว่าเป็นโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในไทยจริง 14 รายการ อาทิ กระดึงสำริดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในภาคกลาง พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัยศิลปะอยุธยา และจะทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศแจ้งผลการตรวจสอบไปยังทางการสหรัฐ พร้อมเห็นชอบให้จัดทำหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ การติดตามโบราณวัตถุ และส่งหนังสือติดตามโบราณสถานที่มีการตรวจสอบแล้ว ได้แก่

โบราณวัตถุเป็นมีถิ่นกำเนิดจากไทยจริงจำนวน 24 รายการ จากทั้งหมด 133 รายการ ประกอบด้วย กลุ่มประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 22 รายการ และอีก 2 ชิ้น คือ ทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว ที่จัดแสดง ยังมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นของไทยโดยจะเร่งทำหนังสืออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทยไปยังสำนักงานสืบสานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย และเชื่อมั่นว่าสหรัฐจะให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

นอกจากนี้ สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐ ยังขอความร่วมมือให้ไทยตรวจสอบภาพถ่ายโบราณวัตถุที่สงสัยว่าเป็นของไทยเพิ่มเติมอีก 69 รายการเป็นครั้งที่ 2 เป็นโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์ทั้งหมด ซึ่งเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์สหรัฐ อาทิ กำไลสำริด ภาชนะดินเผาลายเขียนสีอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพจาก สำนึก ๓๐๐ องค์

ผู้สื่อข่าว : มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย