” บ้านสนวนนอก 

เป็นหมู่บ้านเล็กๆของจังหวัดบุรีรัมย์  มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ  เป็นพื้นที่ ที่มีป่าทึบเมื่อประมาณ 150 ปี มีต้นไม้ชื่อว่าต้นสนวน  มีนายดำ  เป็นชาวร้อยเอ็ดเข้ามาตั้งรกราก  ปัจจุบัน  บ้านสนวนนอก  หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสนวน  อำเภอห้วยราช  มีภาษาพื้นถิ่นเขมรดำรงชีวิตเรียบง่าย  มีความสามัคคีปรองดอง  ชอบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม  ได้สืบทอดกันมาแต่โบราณ

บ้านสนวนนอก ซึ่งยังคงอนุรักษ์กลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น และในปัจจุบัน สภาพในหมู่บ้านมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่น่าชื่นใจ ชาวบ้าน ได้รักษาความเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านสนวน อีกทั้งยังได้ช่วยกันดูแลภายในหมู่บ้าน ให้สวย สะอาด น่ามาพัก น่ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นจุดขายในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง

แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตผลิตไหม

“บ้านสนวนนอก”  มีมัคคุเทศก์ของหมู่บ้านอำนวยความสะดวกนำนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตผลิตภัณฑ์ไหมตั้งแต่เริ่มแรก  ดังนี้

– การปลุกหม่อน-เก็บใบหม่อน  ชมและเรียนรู้การปลูกหม่อน/ชำต้นหม่อน/เก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไหม

– การเลี้ยงไหม  สาวไหม  ชมและเรียนรู้การเลี้ยงไหม/ให้อาหารตัวไหม/สาวไหมจากตัวดักแด้

– การฟอก  ย้อม  มัดหมี่  ชมและเรียนรู้การฟอดกาวไหมออกจากเส้นไหม/การเตรียมเส้นไหมเพือมัดหมี่/การย้อมสีธรรมชาติ/เรียนรู้การมัดหมี่  ฟอกย้อมสีเส้นไหม

– การทอผ้าไหม  ชมและเรียนรู้การทอผ้าไหม

– การแปรรูปและสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าไหม  ชมและเรียนรู้การแปรรูปผ้าไหม  การเขียนลาย  พิมพ์ลายต่างๆ  บนผืนผ้าไหม

 บ้านพัก  Home  Stay

“บ้านสนวนนอก”  มีโฮมเสตย์สะอาดน่าอยู่ให้พักกว่า 15  หลัง  ค่าที่พักรวมอาหารเช้าในราคาย่อมเยาว์  หรืออาจพักรีสอร์ททันสมัยในหมู่บ้านและในอำเภอรองรับได้ไม่น้อยกว่า  100  คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ

       – ผ้าไหมลายเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแต่โบราณได้แก่   ผ้าไหมหาง กระรอก (กระนีว) ลายหางกระรอกคู่ตีนแดง ผ้าสโร่ง  ผ้าขาวม้า  ผ้าไหมพ้นเรียบ

          – ผ้าคลุมไหล่ยกดอกแก้ว  ดอกพิกุล  เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ

          – ผ้าไหมแปรรูป  เช่น  เสื้อ  กระเป๋าอเนกประสงค์  กระเป๋าดินสอ  พวงกุลแจ  ตุ๊กตาผ้า  ฯลฯ

          – อาหารอร่อยประจำถิ่น  ได้แก่  ข้าวหลาม  ดักแด้  คั่วสมุนไพร  กระยาสารท

            – เมนูเด็ด  ได้แก่  แกงกล้วย  บวดบุก  ส้มตำดักแด้  ขนมจีนน้ำยา

ที่อยู่: ตำบล สนวน อำเภอ ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์: 094 848 0641

คาราวานสำราญใจ : บ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์