บุรีรัมย์-แห่สมัครครูผู้ช่วย คาดตลอด 7 วันไม่ต่ำกว่า 1,500 คน รับ 21 สาขาวิชาเอก 141 อัตรา

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จากทั่วประเทศ แห่สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย 21 สาขาวิชาเอก 141 อัตรา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาดตลอด 7 วันไม่ต่ำกว่า 1,500 คน ด้าน รอง ศธจ.บุรีรัมย์ เตือนระวังแก๊งมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่เอาผิดทันที

(23 พ.ย.60) บรรยากาศการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 21 สาขาวิชาเอก รวม 141 อัตรา ที่หอประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ได้มีทั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา ตามประกาศแนวทางการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการกำหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา

ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย จากหลายจังหวัดทั่วประเทศ มายื่นใบสมัครคึกคัก โดยสาขาวิชาเอกที่มีผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา รองลงมาสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ

ซึ่งจะเปิดรับสมัครสอบไปจนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งคาดว่าสิ้นสุดวันรับสมัครจะมีผู้สมัครสอบครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 1,500 คน ทั้งนี้มีกำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ สอบข้อเขียน สัมภาษณ์วันที่ 16 -17 ธันวาคม 2560 และกำหนดประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 22ธันวาคม 2560

นายโสธร บุญเลิศ รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การเปิดสอบครั้งนี้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการกำหนดมาตรการดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส จึงขอให้ผู้สมัครทุกคนมั่นใจและอย่าหลงเชื่อถ้ามีการอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกได้

“ขอแจ้งเตือนผู้ที่มาสมัครสอบทุกคน ให้ระวังกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่จะฉวยโอกาสหลอกลวงเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ โดยแอบอ้างจะสามารถช่วยเหลือให้เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยดังกล่าวได้ หากพบเห็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดำเนินการเอาผิดกลุ่มบุคคลดังกล่าวทันที เพื่อให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดจากการทุจริตในทุกรูปแบบ

สุรชัย พิรักษา สวท.บุรีรัมย์