ส่อง!!! หนุ่มสาวดาวเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รอบเก็บตัว ณ บ้านสนวนรีสอร์ท

จากการที่ องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประกวด ดาวและเดือน ปีการศึกษา 2560 วันนี้ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. จะพาไปชมโฉมหน้า และทำความรู้จักกันในรอบเก็บตัวจากเหล่าน้องๆหนุ่มหล่อสาวสวยกันครับ ว่าแล้วก็ไปดูกันเลย

นางสาวสมฤทัย แสวงสุข (เตย) G1 ดาวคณะครุศาสตร์

นางสาวจิรวรรณ จันทร์ขาว (นิว) G2
ดาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวร่มฉัตร ศรชัย (ตาล) G3
ดาวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวยุวดี ศักดิ์สันเทียะ (กุ๊งกิ๊ง) G4
ดาวคณะเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวพรธิชา นันโช (โม) G5
ดาวคณะวิทยาการจัดการ

นางสาวศิริรัตน์ สิมรัมย์ (หนุงหนิง) G6
ดาวคณะวิทยาศาสตร์

นายพีรสรณ์ สายไทย (พี) B1
เดือนคณะครุศาสตร์

นายภาสกร ทิมพิทักษ์ (แบงค์) B2
เดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายณัฐนิติ ธรรมยุติการ (อาร์ม) B3
เดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายฉัตรมงคล ไกรอ่ำ (ตาล) B4
เดือนคณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายธีระ สุขสำราญ (แซม) B5
เดือนคณะวิทยาการจัดการ

นายธีรภัทร แย้มศรี (ปอนด์) B6
เดือนคณะวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ทาง องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยังได้จัด กิจกรรม “ขวัญใจ Facebook” โดยการคัดเลือกจากจำนวนความนิยมในเฟสบุ๊คด้วยซึ่งสามารถเข้าไปร่วมโหวตได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย

https://www.facebook.com/pg/SSO.BRU/photos/?tab=album&album_id=1527708520610905

https://www.facebook.com/pg/SSO.BRU/photos/?tab=album&album_id=1527704373944653

ภาพ/ข่าวจาก องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์