พม.เร่งช่วยเหลือหญิงเลี้ยงดูลูกลำพัง 4 คนที่ จ.บุรีรัมย์ และช่วยเหลือหญิงพิการแขน-ขาลีบอาศัยอยู่แม่แก่ชราและน้องพิการสมองเสื่อมที่ จ.ชลบุรี

วันนี้ (29 พ.ย. 60) เวลา 08.00 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)

เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 764/2557-2560 เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

และร่วมหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายพุฒิพัฒน์ กล่าวว่า จากกรณี หญิงวัย 33 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ต้องรับภาระเพียงลำพังเลี้ยงดูลูกทั้ง 4 คน วัย 10 ขวบ 9 ขวบ 8 ขวบ และ 1 ขวบ ซึ่งบ่อยครั้งที่ลูกชายคนโตและคนรองต้องสลับกันหยุดเรียน เพื่อดูแลน้องคนเล็ก

เนื่องจากผู้เป็นแม่ต้องออกไปรับจ้างทำงาน ครอบครัวมีฐานะยากจน ทำให้ทั้ง 5 ชีวิต อาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม และไม่มีห้องน้ำใช้ ที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น ตนได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ (พมจ.บุรีรัมย์)

พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และประเมินทางสังคมของครอบครัวดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวง พม. พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์การเรียน

อีกทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการศึกษาของเด็กอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้มีสภาพแข็งแรง มั่นคง ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ การให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องสวัสดิการสังคม เพื่อขอรับสิทธิตามกฎหมาย และการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอและมั่นคงในระยะยาวต่อไป

นายพุฒิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรณี หญิงวัย 52 ปี พิการแขน-ขาลีบ และหลังหัก จึงต้องใช้อุปกรณ์ดามหลัง ทำให้เดินไม่สะดวก อาศัยอยู่กับแม่แก่ชราวัย 75 ปี สุขภาพไม่แข็งแรง น้องชายวัย 51 ปี พิการความจำเสื่อม และน้องสาววัย 47 ปี อาชีพค้าขาย

ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัวเพียงคนเดียว ซึ่งทั้ง 4 ชีวิต อาศัยในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรมใกล้ผุพัง ครอบครัวมีฐานะยากจน และได้ร้องขอรับสิทธิ์บัตรคนจน ตามสวัสดิการของรัฐ ที่จังหวัดชลบุรี นั้น

ตนได้กำชับให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (พมจ.ชลบุรี) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินทางสังคมของครอบครัวดังกล่าว

เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตามภารกิจด้านคนพิการ และผู้สูงอายุ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อีกทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยเหลือดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

และการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้มีสภาพแข็งแรง มั่นคง ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับคนพิการรวมทั้ง การช่วยเหลือในเรื่องการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องสวัสดิการสังคม เพื่อขอรับสิทธิตามกฎหมาย และให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่น้องสาว เพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอและมั่นคงสำหรับครอบครัวในระยะยาวต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว