บุรีรัมย์ ทุ่งเหลืองทิพวรรณสะพรั่ง บุบผาในหน้าหนาว ทุ่งลานดาวในเหมันต์ฤดู

หลังจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว ชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ เมล็ดวัชพืชชนิดหนึ่งจึงได้มีโอกาสโลดแล่นบนผืนนา ผลิดอกออกใบแผ่ก้านสาขา จากที่ผืนนาที่เต็มไปด้วยรวงข้าวสีทอง แปรเปลี่ยนเป็นลานสีเหลืองอร่ามด้วยทุ่ง “เหลืองทิพวรรณ”

ผู้ใช้เฟสบุ๊ค คุณ Manop Changonram เผยแพร่ภาพทุ่งเหลืองทิพวรรณที่ออกดอกผลิบานเต็มพื้นที่ทุ่งนางดงามราวกับท้องทุ่งแห่งหมู่ดาวสีเหลือง เข้ากับบรรยากาศในฤดูหนาว

ภาพทุ่งดอกเหลืองทิพวรรณยังถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีผู้ใช้เฟสบุ๊ค คุณ นันทวรรณ เมฆเนย ระบุข้อความ “ใครผ่านไปเที่ยวเขาพนมรุ้ง แวะถ่ายรูป กันคะ ธรรมชาติสร้างสิ่งสวยงามมากๆ ดอกกระดุมทองในนาข้าวกินพื้นที่กว่า 4 ไร่ ไปเที่ยวกันนะ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์”

สำหรับดอกเหลืองทิพวรรณ (กระถินนา) เป็นพืชสกุลหญ้าบัว ในวงศ์กระถินทุ่ง (Xyridaceae) มีชื่อพื้นเมืองอื่นคือ กระจับแดง (นราธิวาส), กระถินทุ่ง (กลาง, ตราด), หญ้ากระเทียม (ปราจีนบุรี), หญ้าขี้กลาก (สระบุรี) และหญ้าบัว (ปราจีนบุรี, อุบลราชธานี)

กระถินนาเป็นไม้ล้มลุกปีเดียว ใบขึ้นจากดิน มีขนาดเล็กคล้ายใบหญ้า ช่อดอกมีก้านยาวขึ้นมาจากดินล้อมรอบด้วยใบ ดอกสีเหลืองสด ติดอยู่ตรงปลายของช่อดอก กลีบดอกมี 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ ผลเล็ก ติดอยู่รวมกันที่ปลายช่อดอก

และจะร่วงเมื่อแก่เต็มที่ มักขึ้นอยู่กลางท้องทุ่ง หรือทุ่งนา หรือพื้นที่ชุมน้ำในที่เป็นดินเค็ม มักขึ้นอยู่กับดุสิตา (Utricularia delphinioides) หรือหญ้าเหลือง ออกดอกในช่วงปลายฤดูฝนต่อต้นฤดูหนาว

ประโยชน์

เหตุที่ได้ชื่อว่า หญ้าขี้กลาก เนื่องจากถูกจัดว่าเป็นวัชพืช โดยชาวนามักจะถอนทิ้งก่อนที่จะทำนา แต่มีประโยชน์ในการทำสมุนไพร ส่วนหัวนำมาตำผสมกับน้ำซาวข้าวเหนียว นำไปทาแผลที่เป็นกลากเกลื้อนได้

เมื่อออกดอก กระถินนา จะมีความสวยงามมาก ดอกมีสีเหลือง เมื่อบานจะบานเต็มท้องทุ่งพร้อมกัน ในประเทศไทยพบทุ่งกระถินนาได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณแถบติดต่อระหว่างอำเภอธวัชบุรีและอำเภอเสลภูมิ นิยมใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและถ่ายภาพ

พืชดอกวงศ์กระถินทุ่ง

วงศ์กระถินทุ่ง หรือ Xyridaceae เป็นวงศ์ของพืชมีดอก ระบบ APG และ APG II มีวงศ์นี้อยู่ และจัดให้อยู่ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เคลด commelinids อันดับ Poales โดยในระบบ APG II ต่างไปเล็กน้อยคือ รวมพืชบางชนิดจากวงศ์ Abolbodaceae เข้ามา และไม่จัดให้อยู่ในอันดับใด

กระถินนา
Hoàng Đầu Ấn (Xyris indica) ở VQGTC.jpg
สถานะการอนุรักษ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ถูกจัดอันดับ: Angiosperms
ไม่ถูกจัดอันดับ: Monocots
ไม่ถูกจัดอันดับ: Commelinids
อันดับ: Poales
วงศ์: Xyridaceae
สกุล: Xyris
สปีชีส์: X.  indica
ชื่อทวินาม
Xyris indica
L.
ชื่อพ้อง[1]
  • Xyris robusta Martius
วงศ์กระถินทุ่ง
N Xyrc D9741.JPG
ดอกของ Xyris complanata
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ถูกจัดอันดับ: Angiosperms
ไม่ถูกจัดอันดับ: Monocots
ไม่ถูกจัดอันดับ: Commelinids
อันดับ: Poales
วงศ์: Xyridaceae
C.Agardh[1]
สกุล