เนปิดอว์ มีความหมายว่า “เมืองหลวงของราชวงศ์” “ที่ตั้งของกษัตริย์”หรือ”ที่พำนักของกษัตริย์”. เดิมมันถูกใช้เป็นคำต่อท้ายชื่อเมืองหลวงของราชวงศ์เช่น มัณฑะเลย์ ได้ถูกเรียกว่า (ยาดานาบนเนปยีดอ) ชื่อนี้แท้จริงแล้วแปลว่า “ที่พำนักของกษัตริย์” ในภาษาพม่า

ประวัติ

กรุงเนปิดอว์ หรือ เนปยีดอ เป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศพม่า โดย พลเอกอาวุโสตาน ฉ่วยเป็นผู้ริเริ่มความคิดที่จะย้ายเมืองหลวงจากนครย่างกุ้งมายังสถานที่แห่งใหม่ด้วยเหตุผลเพื่อความสะดวกในการบริหารงาน เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของกรุงเนปิดอว์นั้นตั้งอยู่กลางประเทศพอดี และได้เริ่มสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่นี้ในปี พ.ศ. 2545 โดยกระทรวงกลาโหมพม่าได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 25 บริษัทมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆ จนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 ก็ได้มีการเฉลิมฉลองเมืองหลวงแห่งใหม่และได้ตั้งชื่อทางการของเมืองว่า “เนปิดอว์” นับแต่นั้นมา

เนปยีดอ (อังกฤษ: Naypyidaw หรือบางครั้งสะกดเป็น  เหน่ ปหยี่ ด่อ) มีความหมายว่า “มหาราชธานี” หรือ “ที่อยู่ของกษัตริย์” เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารของประเทศพม่า ห่างจากย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าราว 320 กิโลเมตร ปัจจุบันเนปยีดอเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สามของประเทศรองจากย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ และเป็นหนึ่งในสิบเมืองเติบโตเร็วที่สุดในโลก

เนปยีดอตั้งอยู่ในหมู่บ้านจะปยี (Kyetpyay) ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองปยินมะนา (Pyinmana) ในเขตมัณฑะเลย์ เชื่อว่าเหตุผลการย้ายเมืองหลวงมาจากคำทำนายของโหรของพลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย รวมถึงเชื่อว่าอาจจะเป็นการฟื้นฟูธรรมเนียมประเพณีเก่าของพม่าสมัยราชาธิปไตย สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาโดยรอบ เมืองนี้อยู่ห่างย่างกุ้งไปทางเหนือประมาณ 320 กิโลเมตร

ปัจจุบันกรุงเนปยีดอมีการพัฒนาถนนทางหลวงหมายเลข 8 เพื่อเชื่อมต่อกับย่างกุ้ง มีโครงการสร้างสถานีรถไฟขึ้นอีก 1 แห่งในเนปยีดอ ถัดจากสถานีในปยินมะนาที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2549 มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์อุปปาตสันติ (Uppatasanti) ซึ่งจำลองแบบไปจากมหาเจดีย์ชเวดากองในย่างกุ้ง และทางการยังมีแผนการสร้างสวนสาธารณะ น้ำพุ สวนสัตว์ สวนบริเวณใจกลางเมือง และศูนย์การค้าแห่งใหม่อีก 42 แห่ง

โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองหลวงแห่งใหม่ นอกจากนี้ยังมีแผนการก่อสร้างอาคารทันสมัยต่าง ๆ สำหรับหน่วยงานรัฐ ส่วนที่พักอาศัย โรงพยาบาลเอกชน ธนาคาร อาคารสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพพม่า (UMFCCI) และโครงการศูนย์การค้าระดับนานาชาติ โดยเป็นโครงการที่จะดำเนินไปตลอดทศวรรษหน้า

 

ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเนปิดอว์

สุดยอด ! ถนน 20 เลน ในเมืองเนปิดอว์ ประเทศพม่า 

เครดิตจาก : http://hot.kodlikes.com/topic/841

เครดิตจาก : http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3043503/Inside-Myanmar-s-haunting-capital-cit

อาคารรัฐสภา (ภาพจากเว็บไซต์ : asahi)