ความโดดเด่นและแตกต่างด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ดับไปแล้วทำให้ดินมีแร่ธาตุสารอาหารอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะปลูกข้าว โดยผลผลิตที่ออกมาจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมาย

ล่าสุดจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจดทะเบียน GI-Geographical Indication หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กับกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า “ข้าวภูอัคนี บุรีรัมย์” 

“วันชัย ทิพย์อักษร” เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จังหวัดบุรีรัมย์จะเปิดตัวข้าวภูอัคนีเร็ว ๆ นี้ เป็นพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟ ทั้งจังหวัดมีอยู่ประมาณ 5 หมื่นกว่าไร่ ครอบคลุม 8 อำเภอ เช่น อำเภอเมือง นางรอง ประโคนชัย และกระสัง เป็นต้น

จะเป็นผืนนาที่มีดินอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ปะทุออกมาแล้วย่อยสลายเป็นดิน เรียกว่าดินบุรีรัมย์ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นดินเหนียวสีดำ คุณสมบัติมีฟอสฟอรัสสูง

ทั้งนี้จากการสุ่มนำข้าวไปตรวจ ปรากฏว่า ข้าวดินภูเขาไฟจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับธาตุอาหารที่อยู่ในเมล็ดข้าวสูงมาก โดยเฉพาะธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และแคลเซียม ที่สำคัญมีรสชาติหอมนุ่ม

ซึ่งเข้ากับยุคนี้ที่ผู้บริโภคเน้นเรื่องสุขภาพ ขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างข้าวไปวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว กำลังรอผลตรวจ ซึ่งจะต้องพูดคุยกับชาวบ้านอีกครั้ง เพื่อจะขอ GI และจดสิทธิบัตร เป็นการเพิ่มมูลค่า

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ยังบอกอีกว่า ขณะนี้กำลังพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพ และแปรรูปสร้างแบรนด์ เมื่อเป็นข้าวจีไอและจดสิทธิบัตรแล้ว จะสามารถขายข้าวไปต่างประเทศได้ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ ปี 2559

รอผลวิเคราะห์ส่งกลับมา ในระหว่างนี้ต้องพูดคุยให้ชุมชนรับทราบด้วย เพื่อให้ร่วมมือเรื่องดำเนินการทำจีไอ จะต้องมีความเป็นมา มีสตอรี่ อยากให้ข้าวมะลิบุรีรัมย์เป็นข้าวที่มีคุณภาพ ตอนนี้มีแบรนด์ข้าวภูอัคนี บุรีรัมย์ 3 แบบ คือ ข้าวฮาง ข้าวขาวดอกมะลิ และข้าวกล้อง

ข่าวโดย : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์