เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ

ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

“ชมปราสาทอารยธรรมขอม กินข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ ซื้อผ้าไทยภูอัคนี นอนหลับฝันดีที่โฮมสเตย์” วันนี้มีสถานที่ท่องวเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ มาแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจครับ

ชมปราสาทอารยธรรมขอม

ปราสาทเมืองต่ำ เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทมรรคโค เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น เพื่อถวายพระศิวะ มีลักษณะเป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือประจำชุมชน ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดปราสาทบูรพาราม ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์

คำว่า เมืองต่ำ ไม่ใช่ชื่อดั้งเดิม แต่เป็นชื่อที่ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้ เพราะปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นราบ

เครดิตภาพ : วิกิพีเดีย //ปราสาทเมืองต่ำ

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 (บ้านดอนหนองแหน) ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) คำว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่

ปัจจุบัน ปราสาทหินพนมรุ้งกำลังอยู่ในเกณฑ์กำลังพิจารณาเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกับ ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไสวะ มีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัย ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงพุทธศตวรรษที่ 17 และในพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน เทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายาน ในช่วงแรกปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 1,320 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ชื่อพนมรุ้งแปลว่าภูเขาใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15-18

เครดิตภาพ : เที่ยวเพลิน

กินข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ดินภูเขาไฟ เป็นข้าวปลูกบนพื้นที่ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีแร่ธาตุอาหารที่ต้นพืชต้องการ เมื่อใช้เป็นพื้นที่ทำนา จึงได้ผลผลิตข้าวดีมีคุณภาพ

คุณสมบัติของดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ เป็นดินชุดบุรีรัมย์ (Buri Ram series : Br) ที่เกิดจากการย่อยสลายตัวผุพังของเศษหินเชิงเขาของหินซอลต์ ลักษณะดินภูเขาไฟ เนื้อดินเหนียว ดินเป็นสีเทาเข้มหรือน้ำตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลปนแดงเข้ม ในฤดูแล้งจะมีรอยแตกระแหง กว้างและลึก ดินบนเป็นกรดปานกลาง ที่ค่า pH 6.0-7.0 และดินล่างเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง ที่ค่า pH 7.0-8.0

ความโดดเด่นของดินชุดบุรีรัมย์คือ เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแร่ธาตุอาหารที่ตอบสนองการเจริญเติบโตของต้นพืช จึงมีผลต่อคุณภาพผลผลิตข้าวหอมมะลิ คือเมล็ดข้าวเปลือกมีความสมบูรณ์ เมื่อสีเป็นข้าวสารได้เมล็ดข้าวเรียว ยาว ขาวเป็นเงา แกร่ง มีท้องไข่น้อย และข้าวเต็มเมล็ด เมื่อนำไปหุงมีความหอม นุ่ม เหนียว มียาง เกาะตัวกันพอสมควร รสชาติอร่อย

ซื้อผ้าไทยภูอัคนี

ภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถสรรค์สร้างสิ่งที่สวยงามได้อย่างมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ “ผ้าภูอัคนี” ผ้าสีสวย ที่ได้จากภูมิปัญญาในการย้อมสีผ้า ของบ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งบ้านเจริญสุขแห่งนี้ ยังได้เป็นรับเลือกให้เป็น “หมู่บ้าน OVC” (OTOP Village Champion) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อีกด้วย

ผ้าภูอัคนี หรือ ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ  หมู่บ้านเจริญสุข เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่หาได้ในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ โดยเป็นกรรมวิธีในการย้อมสีผ้าให้ออกมามีสีสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยการนำผ้า ฝ้ายหรือผ้าไหม ไปย้อมกับ ดินภูเขาไฟ หนึ่งในวัตถุดิบสำคัญที่หาได้ไม่ยากเพราะหมู่บ้านเจริญสุขนั้น ตั้งอยู่ใกล้กับ “เขาพระอังคาร” ซึ่งเป็นภูเขาไฟเก่าแก่ที่ดับ แล้ว 1 ใน 6 ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ ดินบริเวณนี้จึงอุดม ด้วยแร่ธาตุจากลาวาภูเขาไฟที่ปะทุออกมาในอดีตก่อให้เกิดสีสันสวยงาม น่าซื้อเป็นของฝากอย่างยิ่ง

นอนหลับฝันดีที่โฮมสเตย์

โฮมเตย์บ้านโคกเมืองได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เข้าพักชมวิถีชีวิตชาวบ้าน มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย เช่น กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มถักไหมพรม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 80 ของหมู่บ้าน OVC ( Otop Village Champion) ในปี 2549 ประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม..

เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นที่ตั้งของปราสาทเมืองต่ำและมีการพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็นสินค้าของฝากระดับประเทศ คือ ผ้าทอ หรือที่เรียกว่า ผ้าไหมลายผักกูด หัตถกรรมชั้นดีที่ชาวบ้านนิยมทำกันมาตั้งแต่โบราณจากรุ่น สู่รุ่น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เสื่อกก ที่มีลวดลายสวยงามไม่แพ้ใครเช่นเดียวกัน บ้านโคกเมืองอยู่ติดกับปราสาทเมืองต่ำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของบุรีรัมย์

สถานที่ตั้ง :  บ.โคกเมือง ต.จรเข้มาก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ สำหรับบ้านโคกเมือง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 20 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ 64 กิโลเมตร ที่ตั้งหมู่บ้านแยกจากถนนสายบุรีรัมย์-บ้านกรวด เข้าไปตามถนนลาดยางสายประโคนชัย-พนมรุ้ง ก่อนจะถึงเขาพนมรุ้งจะมีทางแยกซ้ายเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร ก็จะถึงปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร วิถีชุมชนยังสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนาธรรมได้แก่ ปราสาทเมืองต่ำ บาราย กุฎีฤาษีบ้านโคกเมือง บ้านหนองบัวราย อำเภอประโคนชัย/ชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง/วัดเขาปลายบัด/วัดเขาพระอังคาร เหมาะสำหรับการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบกลุ่ม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายประสิทธิ์ ทรงประโคน ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ 08 1104 1467 /นางส้มเกลี้ยง สืบวัน ประธานโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง โทรศัพท์ 08 88193 8840/สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย โทรศัพท์ 0 4467 1443