ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ!!! แจกรถหรู MG ที่งานกาชาดบุรีรัมย์ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561

กาปฏิทินไว้!!! กาชาดบุรีรัมย์รางวัลเพียบ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 01ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนางกุสุมา เนรมิตตกพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และหัวหน้าส่วนราชการ

เพื่อกำหนดจัดกิจกรรมงานกาชาด และไหมจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 เพื่อหารายได้นำไปใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ ของจังหวัด อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ได้แก่ ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟไหม้ รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดจัดงานกาชาดและไหมจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โดมสวนรมย์บุรี 200ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กิจกรรมภายในงานมี การจัดนิทรรศการการออกร้านของส่วนราชการ

ร้านจำหน่ายสินค้าของภาคเอกชน บริษัทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงบน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ มีการออกร้านกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด สำหรับของรางวัลสลากกาชาด ได้แก่

รถไถนาคูโบต้า รุ่น L3608SP/

รถยนต์กระบะโตโยต้า Hilux REVO 2016 รุ่น Smart Cab 2400 CC /

รถเก๋ง MG Hatchback 1500 cc /

รถยนต์กระบะอีซูซุ ตอนเดียว รุ่น SPACE CANB 1900 CC /

รถจักรยานยนต์ Ducati Monster 821 /

เครื่องปรับอากาศ / โทรทัศน์สี/ ตู้เย็น และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับงานกาชาด เป็นงานที่จัดขึ้นเนื่องในการที่สภากาชาดสยาม ได้รับการรับรอง เข้าเป็นสมาชิกของสันนิบาตสภากาชาดแล้ว ทางสันนิบาตสภากาชาดมีความเห็นว่าสภากาชาดแต่ละประเทศควรจะได้จัดงานเผยแพร่กิจการกาชาดให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความสามัคคี มีเมตตากรุณาต่อกันต่อไป

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามและคณะกรรมการที่ปรึกษา รวม 8 ท่าน มี จอมพล สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งดำรงตำแหน่งอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธาน

ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันให้จัดงานประจำปีของสภากาชาดสยามขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2465 – 8 เมษายน 2466 (ขณะนั้นเปลี่ยนพุทธศักราชในเดือนเมษายน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจการของสภากาชาด และชักชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในกิจการด้วยการเข้าเป็นสมาชิกของสภากาชาด เรียกว่า “ประชาสมาชิก”

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นงานรื่นเริงประจำปีต้อนรับบรรดาสมาชิกของสภากาชาด โดยเก็บค่าบำรุงคนละ 1 บาทต่อปี การจัดหาประชาสมาชิกนี้จัดให้มีขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น

สถานที่จัดงานคือ สนามหลวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานของเต้นท์อำนวยการสภากาชาดสยามในวันแรกของงาน

งานกาชาดซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ เรียกชื่องานว่า “การรับประชาสมาชิก พ.ศ. 2466” ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะสภากาชาดสยามได้เชิญชวน พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ สโมสร สมาคม และบริษัทห้างร้านต่างๆ แต่งรถเข้าร่วมแห่

เป็นกระบวนแห่รถไปตามถนนสายต่างๆ แล้วไปรวมกันอยู่ที่สนามหลวง จึงมีประชาชนออกมาดูกระบวนแห่ ทั้งตามรายทางและที่สนามหลวง

เป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีทั้งอนุสมาชิกชายและหญิง นักเรียน ลูกเสือ ได้เข้าไปพบปะชักชวนประชาชนเข้าเป็นสมาชิก นอกจากนั้น ยังมีบางส่วนเดินไปตามวังตามบ้านเพื่อการชักชวนอีกด้วย

การประชาสัมพันธ์ด้วยการออกเชิญชวนให้เข้าเป็นสมาชิกในครั้งนั้นได้ผลดี ช่วยให้ประชาชนรู้จักสภากาชาดสยามแพร่หลายขึ้น และมีผู้สมัครเข้าเป็นประชาสมาชิกในกรุงเทพฯ รวม 13,436 ราย

งานกาชาดได้จัดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2467 เรียกชื่องานว่า “การแห่กาชาดและการรับประชาสมาชิก” การจัดงานคงดำเนินแบบเดียวกับปีแรก ในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรขบวนแห่ และพระราชทานรางวัลแก่รถยนต์ที่แห่เข้าร่วมขบวน มีประชาชนมาเที่ยวชมขบวนแห่และสมัครเป็นสมาชิกกันมากมาย

ขอบคุณเนื้อข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพจาก กะปุกด็อทคอม