ตำรวจนางรอง จ.บุรีรัมย์ จัดอบรมตำรวจจราจร และประชาชนจิตอาสาด้านจราจร สุภาพบุรุษจราจร ทำความ ดี ด้วยหัวใจ “เปลี่ยนใบสั่ง ให้ความรู้” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตอาสา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ

(ธ.ค.60) สถานีตำรวจภูธรนางรอง จ.บุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ทำความ ดี ด้วยหัวใจ “เปลี่ยนใบสั่ง ให้ความรู้” ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 3 ให้แก่ตำรวจจราจร และประชาชนจิตอาสาด้านจราจร ในพื้นที่ อ.นางรอง รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยมี พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง ผกก.สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิด ที่ห้องประชุม สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

 ทั้งนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีจิตอาสา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร และประชาชนจิตอาสาด้านการจราจร เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

และปลูกฝังสร้างความตระหนักในความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่ประชาชน ตลอดจนให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเป็นระบบและถูกวิธี เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้ประสบอุบัติภัย

พ.ต.อ.สมภพ สังข์กรทอง ผกก.สภ.นางรอง  กล่าวว่า นับว่าเป็นโครงการที่ดี มุ่งเน้นให้ตำรวจจราจร และประชาชนจิตอาสาร่วมทำความ ดี ด้วยหัวใจ และมีบุคลิกภาพที่สง่างาม กิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน และเป็นมิตรกับประชาชน โดยให้ความรู้ด้านกฎหมาย การสาธารณสุข การช่วยชีวิตเบื้องต้น และการบริการด้วยหัวใจ เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

เป็นการเปลี่ยนมิติใหม่สร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจให้กับประชาชน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน  โดยยึดถือหลักในการปฏิบัติงาน คือ ยิ้มแย้ม แจ่มใส บุคลิก ท่าทาง สง่างาม ทั้งทางร่างกาย และ จิตใจ การเคารพ อ่อนน้อม ถ่อมตน การมีจิตใจบริการ และความมีมาตรฐาน

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย  พิรักษา / สวท..บุรีรัมย์