โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นบริบาล,

อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งห้องเรียน GrapeSEED

และห้องเรียนปกติ โดยห้องเรียน GrapeSEED รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม

2560 – 12 มกราคม 2561 และห้องเรียนปกติ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถสมัครได้ห้องธุรการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 4461 1221 ต่อ 1802-3 หรือ 09

0181 2277 ไลน์ไอดี bru.ds

#รายละเอียด 1

#รายละเอียด 2

#รายละเอียด 3

…………ลิ้ง………….

ที่มา : FB โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์