ลูกชิ้นยืนกิน เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวบุรีรัมย์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร

เทศกาลลูกชิ้นยืนกิน จะเป็นกิจกรรมที่นำเอาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการกิน “ลูกชิ้นยืนกิน” ของชาวบุรีรัมย์ ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟ ซึ่งมีมานานกว่า 50 ปีแล้ว มาส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะมีการรวบรวมร้านลูกชิ้นยืนกินของจังหวัดบุรีรัมย์หลายๆร้านมารวมกันให้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถมาร่วมกินและซื้อเป็นของฝากได้ที่หลังสถานีรถไฟเพียงจุดเดียว

พร้อมกับมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมาสร้างความสนุกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ได้แก่ นิทรรศการ”ลูกชิ้นยืนกิน”บุรีรัมย์ , กิจกรรมประกวดแม่ค้าเยาว์วัย และ กิจกรรม “ลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก” ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 6-7 มกราคม 2561 ณ หลังสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์

#วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1.ส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการกิน “ลูกชิ้นยืนกิน” ให้คงอยู่และถูกหลักอนามัย เป็นที่
ยอมรับของคนทั่วโลก

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในบุรีรัมย์ให้มากขึ้นในช่วงสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

3.เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวอยู่เที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์นานขึ้นในช่วงสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อันเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ประชาชนได้มากขึ้นด้วย

4.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นให้มากขึ้น

5.เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนา่อุตสหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง
ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายปลายปี ให้คึกคักมากขึ้น

6.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมทั้งยังเพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น

#ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้านการท่องเที่ยว

1.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

2.นักท่องเที่ยวอยู่เที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์นานขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะทาให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ประชาชนได้มากขึ้น
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น ทาให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักกิจกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้น

4.ส่งเสริมและพัฒนา่อุตสหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียงให้ดีขึ้น

เปิดรับสมัครแล้วจ้าาาา…

การแข่งขันกินลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 2 
🌟วันที่ 6-7 มกราคม 2561 ณ บริเวณด้านหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ชิงแชมป์โลก ประเภทชาย ไม่จำกัดอายุ ค่าสมัครคนละ 50 บาท

ชิงแชมป์โลก ประเภทหญิง ไม่จำกัดอายุ ค่าสมัครคนละ 50 บาท

ชิงแชมป์โลก ประเภททีม ไม่เกิน 3 คน ไม่จำกัดเพศและอายุ ค่าสมัครทีมละ 100 บาท

โหลดใบสมัคร หรือ ไปสมัครด้วยตนเอง

ที่ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (An Ant Studio)

เลขที่ 1/6-7 ถ.สมรรถการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร. 093-501-6655 , 044-625695

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เพจ เทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก