งานเทศกาลภูเขาไฟจังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Volcano Festival)

ด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสถานที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวอยู่แล้ว ให้เป็นสถานที่ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในระดับประเทศและระดับโลก จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานเทศกาลภูเขาไฟจังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Volcano Festival)

กำหนดการจัดงาน  ระหว่างวันที่  23 – 24  ธันวาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 17.30 – 23.00 น. (การแสดงเริ่มเวลา 20.00 น.)

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สืบสานตำนานเมืองบุรีรัมย์
  2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การกำเนิดภูเขาไฟ ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ
  3. เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้น

รูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย การแสดง แสง สี เสียง และใช้สื่อผสมอื่นๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP การจำหน่ายของที่ระลึก และการแสดงนิทรรศการ

พื้นที่การจัดงาน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๑. พื้นที่ด้านล่างก่อนทางเข้างาน รับผิดชอบโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จะมีการจัดตลาดคนดีวิถีชุมชน เป็นพื้นที่ออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน สินค้า OTOP เริ่มตั้งแต่ ๑๕.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ของ คืนวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และมีการแสดง “เรือมตร๊ด” จากชาวบ้านบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดบุรีรัมย์

๒. พื้นที่ด้านบน รับผิดชอบโดย ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงทางลงบันไดนาคราช

เนื่องจากเป็นการจัดงานในเวลากลางคืน จึงจะประดับประดาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงทั้งหมดให้เต็มไปด้วยแสงไฟ ผู้เข้าร่วมงานจะเดินเท้าจากลานจอดรถมายังบริเวณจัดงานรอบปากปล่องภูเขาไฟ ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร ผู้ที่ไม่สามารถเดินขึ้นได้ เช่น ผู้พิการ

และผู้สูงอายุ เราจะจัดรถกอล์ฟไว้ให้บริการในอีกเส้นทางหนึ่ง พื้นที่ด้านบนการจัดงาน มีร้านค้า มีการแสดง หลังจากจบการแสดง ผู้ร่วมงานทุกคนเดินขึ้นไปเพื่อสักการะพระสุภัทรบพิตร แล้วเดินลงทางบันไดนาคราช หลังจากผ่านการตรวจอาวุธเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แล้ว ในแต่ละจุดมีการเตรียมการดังนี้

ซุ้มที่ ๑ อุโมงค์หิ่งห้อย จะมีการจัดไฟระยะทาง ๘ เมตร

ซุ้มที่ ๒ ป่าลาวาจะมีการจัดไฟระยะทาง ๓๐ เมตร มีป่าสนเรียงติดกันประมาณ ๒๐ – ๓๐ ต้น

ซุ้มที่ ๓ เฟิร์นไฟ จะมีการจัดเฟิร์นไฟ ๓ – ๕ ต้น

ซุ้มที่ ๔ ปาจิต-อรพิม เป็นเรื่องเล่าตำนานที่แพร่หลายในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซุ้มที่ ๕ อุโมงค์อธิษฐาน   ความยาว ๒๐ เมตร

ซุ้มที่ ๖ บันไดอัคนี

บริเวณรอบปากปล่องภูเขาไฟจะเป็นร้านค้า ร้านอาหารในธีมภูเขาไฟ หลังจากชมการแสดงจบ จะเดินผ่าน ซุ้มที่ ๖ บันไดอัคนี ผ่านซุ้มห้อยป้ายอธิษฐาน แล้วลงบันไดนาคราช จบเส้นทางการจัดงาน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

  • การแสดงแสง สี เสียง ในธีมอัปสราเล่นไฟ เรื่อง “มนตราอัคนี” ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน เป็นโชว์ย่อย ๕ ชุด ภายในโชว์ใหญ่ ความยาว ๖๐ นาที เน้นการใช้แสงไฟ LED NEON และเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวให้เข้าใจได้ง่ายๆ เพื่อให้ทุกคนรู้จักจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน
  • การแสดงดนตรีโฟล์คซอง
  • การออกร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
  • การสักการะพระสุภัทรบพิตรและอธิษฐานขอพรในยามค่ำคืน

ตารางจัดกิจกรรม มีดังนี้

วันที่ 23 ธันวาคม 2560

16.00 น. ตลาดคนดี วิถีชุมชน เปิดทำการกิจกรรม / จำหน่ายสินค้า

17.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณทางเข้าภายในงาน

17.30 น. ขบวนแห่เดินทางมาต้อนรับประธานในพิธี และเดินนำขึ้นสู่ลานพระสุภัทรบพิตร

17.30 น. การแสดงดนตรีโฟลค์ซองเริ่ม บริเวณบนเวที

18.15 น. ประธานในพิธี นำผู้ติดตาม และคณะทำพิธีสักการะ บวงสรวง พระสุภัทรบพิตร

18.30 น. ประธานในพิธี นำผู้ติดตาม และคณะเขียนคำอธิษฐาน และนำไปผูกบริเวณใต้ต้นโยนีปิศาจ

19.00 น. ประธานในงาน และแขกผู้มีเกียรติ เดินเท้าลงไป ณ บริเวณปากปล่องภูเขาไฟ

19.45 น. พิธีเปิดงานเทศกาลภูเขาไฟบุรีรัมย์

20.00 น. การแสดง แสง สี เสียง ในชุด “มนตราอัคนี”

21.00 น. การแสดงสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมงาน เดินเท้าขึ้นไปยังลานพระสุภัทรบพิตร เพื่อจุดธูปเทียนบูชา สักการะ

21.00 น. การแสดงดนตรีโฟลค์ซองบนเวที

22.00 น. ปิดประตูทางเข้างาน

วันที่ 24 ธันวาคม 2560

16.00 น. ตลาดคนดี วิถีชุมชน เปิดทำการกิจกรรม / จำหน่ายสินค้า

17.30 น. ประตูทางเข้างานเปิด

19.00 น. การแสดงดนตรีโฟลค์ซองบนเวที (2 ชม.)

20.00 น. การแสดง แสง สี เสียง ในชุด “มนตราอัคนี”

21.00 น. การแสดงสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมงาน เดินเท้าขึ้นไปยังลานพระสุภัทรบพิตร เพื่อจุดธูปเทียนบูชา สักการะ

21.00 น. การแสดงดนตรีโฟลค์ซองบนเวที

22.00 น. ปิดประตูทางเข้างาน

23.00 น. จบงาน

ที่มาภาพ//ข้อมูล : รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์