บุรีรัมย์อากาศหนาวเย็นลงฉับพลัน ขณะ ปภ.สำรวจผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาว พบทั้ง 23 อำเภอมีเด็ก คนชรา ผู้ยากไร้ คนพิการ ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมากกว่า 338,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10 เปอร์เซ็นต์

(19 ธ.ค.60) หลังจังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพอากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตอนเช้ามีหมอกปกคลุมและหนาวเย็นจัด โดยช่วงนี้มีอุณหภูมิลดอยู่ที่ 12-13 องศาเซลเซียส

ทางจังหวัดจึงได้สั่งการให้ทางอำเภอทั้ง 23 อำเภอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำการออกสำรวจจำนวนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส คนชรา และคนพิการ ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว รายงานมายังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางจังหวัดทราบ

เพื่อที่จะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และคลายความหนาวเย็นให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้จากข้อมูลการสำรวจพบว่ามีผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา และผู้พิการ ขาดแคลนผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวทั้งจังหวัดอยู่กว่า 338,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10 เปอร์เซ็นต์

แต่ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง อุณหภูมิจะต้องลดต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียสติดต่อกัน 3 วัน จึงจะประกาศภัยหนาวและอนุมัติงบเพื่อจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ก็มีภาคเอกชนนำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

ด้านนายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า ขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาวรายงานให้ทางจังหวัดทราบแล้ว

ซึ่งหากมีสภาพอากาศหนาวเย็นมีอุณหภูมิลดต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส 3 วันติดต่อกัน ทางจังหวัดก็จะพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่ออนุมัติงบทดรองราชการ จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประสบภัยเพื่อรับการช่วยเหลือ จะต้องไม่เป็นราษฎรที่เคยได้รับแจกผ้าห่มมาก่อนไม่น้อยกว่า 2 ปี

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์