บุรีรัมย์-คุมเข้มร้านค้าป้องปรามการเอาเปรียบผู้บริโภคช่วงปีใหม่

พาณิชย์จังหวัดร่วมกับการค้าภายในจังหวัด นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ เน้นคุมเข้มปิดป้ายราคาและสินค้าได้มาตรฐาน เพื่อป้องปรามการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยพบว่าไม่มีสินค้าหมดอายุนำมาจัดกระเช้า

วันนี้ (19 ธ.ค. 60) นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ นายปรารภ ลิไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ดำรงธรรม

นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจห้างร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญทั้งค้าปลีกและส่งในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างบิ๊กซีสาขาบุรีรัมย์ และห้างโรบินสัน

เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ทั้งให้มีการปิดป้ายแสดงราคารายการสินค้าที่ผู้บริโภคมองเห็นอย่างชัดเจน รวมถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณสินค้าที่นำไปบรรจุในกระเช้าหรือชุดของขวัญ

พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่

พบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีการติดป้ายราคาของสินค้าอย่างถูกต้อง และระบุวันหมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อนของอาหารทุกชนิดในกระเช้า มีราคาสินค้า ส่วนกระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามวางจำหน่ายหรือตั้งแสดงเด็ดขาด

หากตรวจพบถือว่ามีความผิดตามตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้จะออกสุ่มตรวจตามห้างค้าปลีก ค้าส่ง และร้านค้าตามหมู่บ้าน/ตำบลอย่างต่อเนื่องเช่นกัน.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์