งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2561

ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ตำบลอิสาณ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2561 จำนวน ๒๗ หน่วยงาน ดังนี้

 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
 3. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
 5. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
 6. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
 7. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
 8. สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ
 9. สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 10. สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด
 11. ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
 12. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
 13. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1
 14. โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
 15. โรงเรียนภัทรบพิตร
 16. โรงเรียนสอนภาษา D-Eng  จังหวัดบุรีรัมย์
 17. โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม
 18. โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 19. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 20. กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23  ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์
 21. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 22. วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
 23. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
 24. ธนาคารออมสิน  เขตบุรีรัมย์
 25. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  จังหวัดบุรีรัมย์
 26. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ
 27. มูลนิธิเพียวเลิฟ

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสถานที่ เวที เครื่องขยายเสียง ป้ายบนเวที และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  รวมทั้งเต็นท์เวทีกลาง และเต็นท์สำหรับทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน      ทั้งสิ้น ๒๗ หน่วยงาน และที่จะมีแจ้งความประสงค์มาเพิ่มเติมอีกครับ  นอกจากนี้ ยังจัดน้ำดื่มสำหรับเด็กที่มาร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ ขวด คาดว่าจะมีเด็กมาร่วมงานไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน

สำหรับภาคเอกชน สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และระบบไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดในงานครับ และสนับสนุนของรางวัลในงานไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ชิ้น

ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ ภาครัฐ-ภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ซึ่งวันเด็กแห่งชาติในปี 2561 จะตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2561 คาดว่าจะเด็กทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานจำนวนมาก

ที่มาข้อมูลข่าว : รายงานการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ