บุรีรัมย์ ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท สร้างไบท์เลนและพัฒนาภูมิทัศน์ รอบอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก สำหรับปั่นจักรยานและส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดแล้วเสร็จช่วงเดือน ก.พ 2561

ข่าวคราวการก่อสร้างไบค์เลนบริเวณห้วยจระเข้มากวันนี้ คุณ Ait Kitiwan จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ภาพพร้อมระบุความคำอธิบายภาพระบุว่า บุรีรัมย์ ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท สร้างไบท์เลนและพัฒนาภูมิทัศน์ รอบอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก สำหรับปั่นจักรยานและส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดแล้วเสร็จช่วงเดือน ก.พ 2561

โดยก่อนหน้านี้ในราวเดือนมิถุนายน 2560 จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหลายหน่วยงาน ทุ่มงบกว่า 70 ล้าน (ข้อมูลอัพเดทล่าสุดคือ 30 ล้านบาท) จัดสร้างไบค์เลนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำ และเส้นทางวิ่งออกกำลังกาย รอบอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ระยะทางกว่า 18 กิโลเมตร หวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา และเชิงอนุรักษ์ แหล่งชมนกนา ๆ ชนิดแห่งใหม่ของจังหวัดด้วย

(8 มิ.ย.60) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัด และอีกหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบูรณาการออกแบบและจัดสร้างถนนไบค์เลนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ระยะทางกว่า 18 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 70 ล้านบาท ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกีฬาและกีฬาครบวงจร กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนเมืองกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งขณะนี้ (มิถุนายน 2560) อยู่ระหว่างการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ หากแล้วเสร็จโครงการดังกล่าว จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด และประชาชนจะได้รับประโยชน์จากไบค์เลน คือการปั่น เดิน วิ่งออกกำลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

พร้อมกันนี้ทางจังหวัดยังจะได้ปรับปรุงให้เป็นจุดพักผ่อนชมวิว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชมนก ที่มีทั้งนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ใกล้สูญพันธ์ ที่ทางองค์การสวนสัตว์ฯ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำมาเพาะเลี้ยงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

socialposttemplate

นอกจากนั้นยังมีนกประจำถิ่น และนกอพยพหนีหนาว ที่ได้เข้ามาหากินและอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากร่วม 100 ชนิด เชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถดึงดูดประชาชนนักท่องเที่ยว

ทั้งในและต่างจังหวัดเข้ามาท่องเที่ยวและร่วมปั่นเดินวิ่งออกกำลังกาย รองรับเมืองแห่งกีฬาเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน 1 – 2 ปี นี้

ด้านนายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุว่า โครงการดังกล่าวจัดสร้างขึ้นตามนโยบายของจังหวัด

โดยนายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ต้องการจะส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และสถานที่ท่องเที่ยว รองรับการเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ หรือเมืองท่องเที่ยวกีฬา และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์


พร้อมกันนี้ทางจังหวัดยังจะมีการพัฒนาถนน และปรับภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันให้เป็นที่ปั่นจักรยาน เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาใช้บริการควบคู่กันไปด้วย

ภาพและข้อมูลจาก ว่าที่ร้อยตรี กิตติวรรณ มณีล้ำ

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์