สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบจักรยานให้ นร.บุรีรัมย์ ขาดแคลน 100 คัน สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้สะดวกยิ่งขึ้น

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบจักรยานให้ นร.บุรีรัมย์ ขาดแคลน 100 คัน สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้สะดวกยิ่งขึ้น

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบจักรยาน 100 คัน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนขาดแคลน เพื่อให้สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

วันนี้ (20 ธ.ค. 60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบจักรยานยืมเรียน จำนวน 100 คัน ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนขาดแคลน” ที่บริเวณโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โดยมีนายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายธีระศักดิ์ ธีระวาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ นายอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ คณะครู และนักเรียนร่วมรับมอบจักรยานในครั้งนี้

ซึ่งโครงการมอบจักรยานปันรักสู่โรงเรียนขาดแคลนในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถเดินทางไปเรียนหนังสือได้อย่างสะดวก เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในอีกทางหนึ่ง

นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะมีกำหนดครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี ในปี พ.ศ.2560 สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนได้ยืมเรียน

เพื่อให้สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อนักเรียนที่รับจักรยานในรุ่นนี้ที่เรียนจบแล้วจะต้องส่งมอบจักรยานสู่รุ่นน้องต่อไป โดยคณะครู อาจารย์ และนักเรียน จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ดูแลจักรยานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สามารถส่งต่อสู่นักเรียนรุ่นต่อไปได้

เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส โดยโครงการในปี 2559 – 2560 ได้มอบรถจักรยานให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมจำนวน 7,000 คัน

นนี้ (20 ธ.ค. 60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบจักรยาน ในโครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนขาดแคลน ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้กับโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนได้ยืมใช้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนสะดวกยิ่งขึ้น

นายธีรศักดิ์ ธีระวาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี ในปี พ.ศ.2560 สภาอุตสาหกรรมฯ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว

เพื่อมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน ได้ยืมเรียนเพื่อให้สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส โดยโครงการในปี 2559 – 2560 ได้มอบรถจักรยานให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมจำนวน 7,000 คัน

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนรถจักรยาน จำนวน 50 คัน และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมสมทบอีก จำนวน 50 คัน รวมจักรยานที่มอบให้โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งสิ้น จำนวน 100 คัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชนผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สื่อข่าว : สุรชัย พิรักษา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.บุรีรัมย์