สายการบินไทยสมายล์ เป็นสายการบินในประเทศไทยซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด(บริษัทในเครือการบินไทย) โดยเริ่มบินระหว่างประเทศเที่ยวแรกไปยังมาเก๊า เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

(ขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการบินไทยสมายล์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จุดหมายปลายทาง

การบินไทยสมายล์ให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยรองรับเที่ยวบินให้สามารถเดินทางต่อกับสายการบินไทยได้อย่างราบรื่น จุดหมายแรกที่การบินไทยสมายล์เริ่มทำการบินคือ มาเก๊า โดยเริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม จำนวน 2 เที่ยวบินต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ แต่เดิมสายการบินไทยสมายล์ได้มีการให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังจุดหมายปลายทางทั้งสิ้น 3 เส้นทางบินไป – กลับ ได้แก่ เชียงใหม่ วันละ 3 เที่ยวบิน, ขอนแก่น วันละ 3 เที่ยวบิน และ ภูเก็ต วันละ 2 เที่ยวบิน นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2557

มาโดยตลอดจนกระทั่งถึงวันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2560 ได้ให้บริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นวันสุดท้าย และได้ทำการย้ายฐานการบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมา

ภายในประเทศ

ให้บริการจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฐานการบินหลัก

  • เชียงราย – ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
  • ขอนแก่น – ท่าอากาศยานขอนแก่น
  • อุบลราชธานี – ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
  • อุดรธานี – ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
  • สุราษฎร์ธานี – ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี
  • หาดใหญ่ – ท่าอากาศยานหาดใหญ่
  • นราธิวาส – ท่าอากาศยานนราธิวาส
  • เชียงใหม่ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  • ภูเก็ต – ท่าอากาศยานภูเก็ต
  • กระบี่ – ท่าอากาศยานกระบี่

*ตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2560 สายการบินไทยสมายล์จะให้บริการจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหลัก และได้ยกเลิกการให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองทั้งหมดแล้ว

ข่าวจากเพจท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายปรีชา นะวงศ์ Chief Commercial Professional จาก Thai Smile Airways ได้เข้าพบ นายอานนท์ ทิณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพิธิการบินและอำนวยความสะดวก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพื่อพูดคุยหาแนวทางในการขอเปิดใช้เส้นทางบินเที่ยวบินพิเศษ และเที่ยวบินประจำ ในปี 2561 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว/นักกีฬา ชาวต่างชาติ ให้ได้รับความสะดวกและมั่นใจในการเดินทางที่ปลอดภัยจากThai Smile Airways

ที่มาข้อมูล : วิกิพีเดีย // ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน