พล.อ.อนุพงษ์ รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า ได้ส่งความเห็นการจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ ไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เสนอลดจำนวนสมาชิก อบต.จากเดิมที่มาจากหมู่บ้านละ 2 คน เป็นหมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณได้ปีละ 4,700 ล้านบาท

เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวน 6 ฉบับว่า กระทรวงมหาดไทยได้ส่งความเห็นไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นความเห็นเกี่ยวกัยคุณสมับัติของผู้จะลงสมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หากกฤษฎีการพิจารณาแล้วเสร็จก็จะส่งให้ครม.พิจารณา

ก่อนที่จะเสนอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป