โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขนาด 9 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร

ปัจจุบัน มีความคืบหน้าไปมากใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะได้เปิดให้บริการพี่น้องชาวบุรีรัมย์ เร็วๆนี้อย่างแน่นอน ซึ่งโครงการดังกล่าว เริ่มสัญญา 15 สิงหาคม 2557 และสิ้นสุดสัญญา 8 สิงหาคม 2560 ก่อสร้างโดยงบประมาณแผ่นดินปี 2557 มูลค่างาน 423.50 ล้านบาท

28 กันยายน 2560  ข่าวสารจากเพจปฏิคม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคคลากรผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า

การดำเนินการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

ล่าสุดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เตรียมจัดงานทำบุญขึ้นอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 พร้อมจัดกิจกรรมวิ่งกับหมอ เพื่อหารายได้สบทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

“วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 น. ณ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ด้านหน้าศูนย์อาหาร) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อจัดหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีและประชาสัมพันธ์งานบริการของโรงพยาบาลบุรีรัมย์