จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

(24 ธ.ค.60) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ปล่อยตัวนักวิ่งเพื่อสุขภาพ ในกิจกรรม “วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่ หน้าอาคารศาลา 60 ปี

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการออกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวบุรีรัมย์และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการวิ่งแบ่งเป็นประเภทชาย – หญิง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ10 กิโลเมตรไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

” RUN FOR HEALTH ” #1

” RUN FOR HEALTH ” #2

” RUN FOR HEALTH ” #3

” RUN FOR HEALTH ” #4

” RUN FOR HEALTH ” #5

” RUN FOR HEALTH ” #6

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์