โรงพยาบาลบุรีรัมย์กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ เพิ่มศักยภาพในการรองรับจำนวนคนไข้ ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 590 เตียง มีประชาชนทั้ง จ.บุรีรัมย์ และใกล้เคียงเดินทางเข้ามารับการรักษาเป็นในแต่ละวันจำนวนมาก เกิดความแออัดส่งผลให้ผู้ป่วยล้น ต้องมีการเสริมเตียงผู้ป่วยให้นอนตามระเบียงและหน้าลิฟท์ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ปัจจุบันได้ขยายเป็น 887 เตียง เพื่อให้การดูแลรักษาและช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น “ทางโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงสถานที่ มีการเพิ่มตึกผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน

ซึ่งอาคารที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง คือ

  1. อาคารอายุรกรรม 8 ชั้น
  2. อาคารผู้ป่วยใน In Patient department (IPD) 9 ชั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เพจปฏิคมโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รายงาน นายแพทย์จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างอาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่ ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้ว กำลังดำเนินการตกแต่งภายใน คาดว่าจะเปิดใช้งานได้เร็วๆนี้

ข้อมูลจาก กองแบบแผน design and construction division (กระทรวงสาธารณสุข) เผยรายงาน-แผนภูมิ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง จังหวัดบุรีรัมย์มี 13 โครงการดังนี้

ที่มาภาพ : ปฏิคม โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ที่มาข้อมูล : กองแบบแผน design and construction division