จังหวัดบุรีรัมย์ –ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสมวันที่ 4 ของการดำเนินงาน เกิดอุบัติเหตุจำนวน 14 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 4 วัน 8 คน


จังหวัดบุรีรัมย์ –ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสมวันที่ 4 ของการดำเนินงาน เกิดอุบัติเหตุจำนวน 14 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 4 วัน 8 คน


วันนี้(01 ม.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานร่วมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และมีการเชื่อมโยงสัญญาณ VDO Conference ไปยังคณะทำงานในระดับอำเภอทั้ง 23 แห่ง


โดยใช้สถานีตำรวจในท้องที่เป็นสถานที่ประชุม เพื่อพูดคุย ติดตามสถานการณ์ สรุปวิเคราะห์ผลการปฏิบัติของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ที่ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และมาตรการต่างๆ ตลอดทั้งการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ในส่วนของสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.60) เกิดอุบัติเหตุจำนวน 14 ครั้ง บาดเจ็บ 20 คน ในพื้นที่ อ.กระสัง อ.นางรอง อ.ละหานทราย อ.ประโคนชัย อ.สตึก อ.พลับพลาชัย และอำเภอชำนิ


ส่วนผลการดำเนินคดีตาม 10 มาตรการหลัก สูงสุดคือไม่สวมหมวกนิรภัย 760 คน ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 820 คน มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 492 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 313คน และเมาสุรา 57 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพจาก หน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม บุรีรัมย์