บุรีรัมย์-ปีใหม่เกิดเพลิงไหม้ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

พร้อมด้วยนายรัฐศาสตร์ พลแสน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริการงานปกครอง

นางชวนชม เวียงเงิน ท้องถิ่นอำเภอ

นายทินกร วรนุช นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเจริญสุข

นายคุณากร ช่วงกระจ่าง ปลัดอำเภอประจำตำบลเจริญสุข

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอัคคีภัย บ้านไม้สองชั้น ของนาย น้อย เอมโอษฐ์ ราษฎรบ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 14 ตำบลเจริญสุข สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร มูลค่าความเสียหาย 600,000 บาท ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด


ภาพ ข่าวจาก ที่ทำการปกครองอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ