ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เน้นย้ำพฤติกรรมเสี่ยง เมาแล้วขับ และขับรถเร็ว ขณะที่ยอดสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม 56 วันอุบัติเหตุ 100 ครั้ง บาดเจ็บ 117 ดับ 14 ศพ

วันนี้ (2 ม.ค.61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานร่วมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เพื่อติดตามสถานการณ์ สรุปวิเคราะห์ผลการปฏิบัติของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และมีการเชื่อมโยงสัญญาณ VDO Conference ไปยังคณะทำงานในระดับอำเภอทั้ง 23 แห่ง รวมทั้งถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุ สวท.บุรีรัมย์ และเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดด้วย

การประชุมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมสัญญาณ VDO Conference กับศูนย์ฯ ส่วนกลาง โดยกล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มีเส้นทางสำคัญผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ ทำให้มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก

โดยในห้วงปีใหม่นี้ ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น โดยสถิติอุบัติเหตุเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถย้อนศรและขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด จึงได้เน้นย้ำควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งการขายตามเวลาและกับบุคคลห้ามขาย การดื่มในพื้นที่ไม่อนุญาต

ในส่วนของด่านชุมชน และด่านบังคับใช้กฎหมาย ได้ดำเนินการในเชิงกายภาพ เพื่อลดความเร็วของรถ โดยใช้อุปกรณ์ในการตั้งกรวยบีบช่องจราจร ติดตั้งสัญญาณไฟ แจ้งเตือนตามจุดตรวจและจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

โดยเฉพาะด่านครอบครัว ซึ่งมีอยู่กว่า 740,000 คน พบเมาสุรากว่าร้อยละ 70 จึงย้ำให้เฝ้าระวังและดูแลคนในครอบครัว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ ประชาชนได้ทยอยเดินทางกลับ ทำให้การจราจรบนถนนสายต่างๆ มีความหนาแน่น จึงขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านถนนทางหลวงสาย 24 ที่จะไปสู่จังหวัดนครราชสีมา

เนื่องจากมีการก่อสร้างทางบนถนนมิตรภาพ ขอแนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงจากถนน 24 ผ่านไปยัง อ.โนนดินแดง ผ่านเขาช่องตะโก ไปยังจังหวัดสระแก้ว ซึ่งตำรวจทางหลวงได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางได้อย่างคล่องตัว

สำหรับข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 วันที่ 1 ม.ค 2561 เกิดอุบัติเหตุ 17 ครั้ง บาดเจ็บ 18 ราย(ช.16/ ญ.2) เสียชีวิต 2 ราย(ช.2/ ญ.-)

ส่วนข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 วันที่ 28 ธ.ค.60 – 1 ม.ค. 61 รวม 5 วัน เกิดอุบัติเหตุ 88 ครั้ง บาดเจ็บ 107 ราย(ช.80/ญ.27) เสียชีวิต 10 ราย(ช.10/ ญ.-)

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ถ่ายทอดเสียงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมถึงกำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

3 ม.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมถึงกำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบ gin conference ไปยังสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ณ.ห้องพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์


สำหรับข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ประจำวันที่ 2 มกราคม 2561 มีดังนี้ จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ รวม 12 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 11 คน ชาย 9 คน หญิง 2 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย เพศชาย


สรุปการเกิดอุบัติเหตุจังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 6 ของการรณรงค์สัญจรปลอดภัยปีใหม่ 2561 เกิดอุบัติเหตุ 100 ครั้ง บาดเจ็บรวม 117 ราย ชาย 88 คน หญิง 29 คน เสียชีวิต สะสม 6 วันตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 2 มกราคม 2561 เสียชีวิต 14 ราย

ทั้งนี้สำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจรายงานว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรบนท้องถนน และยอดผู้บาดเจ็บเสียชีวิตตลอด 6 วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงปีใหม่ของปีที่ผ่านมา โดยการที่ปีนี้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 100 ครั้ง เสียชีวิต 14 ราย บาดเจ็บ 117 ราย นั้นเป็นยอดผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจาก จ.นครราชสีมา

ส่วนยอดผู้บาดเจ็บมากเป็นอันดับ 3 ซึ่งสาเหตุส่วนมากยังเกิดจากผู้ขับขี่มึนเมา ขับรถเร็ว และไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวถือว่าค่อนข้างสูงถึงแม้หลายภาคส่วนจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลป้องกันอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

ดังนั้นหลายภาคส่วนก็จะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับแผนการปฏิบัติในเทศกาลต่อไปเพื่อให้สถิติอุบัติเหตุและการสูญเสียลดลง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ / สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์