เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดประชุมผู้ประกอบการค้าตลาดค้าปลีก โดยนายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายเติมเขต กีรติมาศ นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นางสิรินันทน์ มณีราชกิจ ผอ.กองสาธารณสุขฯและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการย้ายตลาด ตลอดทั้งจัดเตรียมสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าชั่วคราว

สำหรับการสร้างหลังคาตลาดค้าปลีก ซึ่งการก่อสร้างหลังคาตลาดค้าปลีกจะใช้เวลาก่อสร้างและจะต่อด้วยการสร้างแท่นและล็อคสำหรับจำหน่ายสินค้า ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งพอสมควร ซึ่งคิดว่าทั้งสองโครงการอาจต้องใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณเกือบ 2 ปี จึงจำเป็นต้องวางแผนในการจัดหาที่จำหน่ายสินค้าชั่วครราวระหว่างการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561 BURIRAM WORLD ได้มีโอกาสไปจ่ายตลาด จับจ่ายซื้อสินค้า ณ ตลาดค้าปลีก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พบว่าได้เริ่มมีการก่อสร้างไปบ้างแล้ว และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ 2 ปี ในการก่อสร้างปรับปรับตลาดแห่งนี้

สำหรับพื้นที่ด้านข้าง (บริเวณลานจอดรถ) ได้มีการตั้งตลาดชั่วคราว ให้พ่อค้าแม่ค้าได้ขายตามปกติ จากการสำรวจบริเวณพื้นที่ดูกว้างขวาง สะอาดตา น่าซื้อ น่าจับจ่ายสินค้าเป็นอย่างยิ่ง