สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการทุกภาคส่วนตรวจร้านจำหน่ายลูกชิ้นยืนกินสร้างความอุ่นใจ ปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการจัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน ประจำปี 2561 และเตรียมยกระดับ ลูกชิ้นยืนกิน ตำนานเมืองแปะให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

(04 ม.ค. 61) นายเฉลียว ตามสีรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจรถเข็นจำหน่ายลูกชิ้นทอด ที่บริเวณหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์

เพื่อสร้างความชื่อมั่น ปลอดภัย อุ่นใจแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพฤติกรรมการยืนกินลูกชิ้น โดยใช้น้ำจิ้มหม้อเดียวกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นมาตรฐานเดียว มีความสะอาดปราศจากสารปนเปื้อน ปลอดภัยจากโรคติดต่อ รองรับการจัดงานเทศกาลยืนกิน ปีที่ 2

ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 – 7 มกราคม 2561 นี้ ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์ และเตรียมพร้อมยกระดับการจำหน่ายลูกชิ้นยืนกิน ตำนานเมืองแปะให้ได้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีนายสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ผู้แทนสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ประธานชุมชนร่วมออกตรวจและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ

สำหรับการออกตรวจในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตั้งแต่ความสะอาดของรถเข็น สารปนเปื้อนในลูกชิ้น น้ำจิ้ม และทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ การตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะบรรจุน้ำจิ้มและผักสด การตรวจสอบความสะอาดของสุขอนามัยผู้ทอดลูกชิ้น การแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคลูกชิ้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ควรใช้น้ำจิ้มแยก หรือถ้วยแบ่ง

นายเฉลียว ตามสีรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การตรวจร้านจำหน่ายลูกชิ้นในครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับการจำหน่ายลูกชิ้นของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งได้แนะนำผู้ประกอบการจำหน่ายลูกชิ้นทอดให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยว

 

ซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากและมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปสัมผัสวิถีการยืนกินลูกชิ้นที่บุรีรัมย์ จึงอยากให้ชาวบุรีรัมย์พร้อมใจกันยกระดับมาตรฐานลูกชิ้นสะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค มีความชื่อมันในการบริโภคลูกชิ้นบุรีรัมย์มากขึ้น

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์