มีทุกข์ร่วมต้าน-ทหารบุรีรัมย์

มีทุกข์ร่วมต้าน-ทหารบุรีรัมย์

เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบุรีรัมย์ (โดย ชป.พท.ร้อย มทบ.๒๖ อ.พลับพลาชัย) และ สัสดีอำเภอ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมบ้าน เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านลำเดง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่เกิดเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน )

เมื่อ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ ของนางผอย มีสัตย์ อายุ ๕๓ ปี และได้มอบเครื่อง อุปโภค – บริโภค ที่จำเป็นเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดรัอน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น เทศบาลตำบลพลับพลาชัย ที่ทำการปกครองอำเภอพลับพลาชัย ผู้ใหญ่บ้านลำเดง คณะกรรมการหมูบ้าน และราษฏรภายในหมู่บ้านได้ให้การช่วยเหลือในขั้นต้นแล้ว

ภาพข่าวจาก มณฑลทหารบกที่ สองหก ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก