สรุปยอดผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ปี 2560 อย่างเป็นทางการ กรมท่าอากาศยานเผยสถิติผู้โดยสาร ประจำปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2560 ของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งหมด 28 แห่งทั่วประเทศ สถิติผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ยอดผู้โดยสารมาใช้บริการ 12 เดือนของปี 2560 จำนวน 220,888 คน

ปัจจุบันท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มีเที่ยวบินให้บริการวันละ 8 เที่ยวบินไป 4 เที่ยวและกลับ 4 เที่ยว

กรุงเทพ (ดอนเมือง)-บุรีรัมย์

บุรีรัมย์-กรุงเทพ (ดอนเมือง)

หลังจากได้รับงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงและขยายอาคารโดยสารและเปิดให้บริการไปก่อนหน้านั้น ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สนามบินบุรีรัมย์ได้รับอนุมัติงบประมาณต่อเติมขยายอาคารผู้โดยสาร ลานจอดเครื่องบิน และทางขับเพิ่มอีก 1 เส้นทาง

จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับงบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมการเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศ พัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ งบประมาณ 165,500,000 บาท (จัดสรรผ่าน Function)

ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจะนำมาพัฒนาขยายอาคารผู้โดยสาร การขยายลานจอดอากาศยานจากเดิมให้สามารถรองรับการจอดอากาศยานแบบ boeing 737- 400 ขนาด 180 ที่นั่งให้เพิ่มมากขึ้นจาก 2 ลำเป็น 6 ลำ และมีการก่อสร้างทางขับเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 เส้นทาง

แบ่งเป็นขยายอาคารผู้โดยสาร 50 ล้านบาท

ขยายลานจอด ทางขับ 115 ล้านบาท

การเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมือง

สิ่งสำคัญที่ยังคงเป็นปัญหาหลักคือการเดินทางเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ ในส่วนการคมนาคมขนส่งยังไม่สะดวกเท่าที่ควร รถบริการเข้าตัวเมืองยังคงมีราคาสูง แต่ ณ ปัจจุบันมีจำนวนตัวเลือกในการเดินทางที่ดีขึ้น มีบริการที่หลากหลาย

เช่นรถเช่า รถตู้สายการบิน รถลีมูซีน และ รถตู้ประจำทางสตึก-บุรีรัมย์ อนาคตหากมีการพัฒนาที่ดีกว่าจะเป็นผลดีต่อประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์อย่างมาก

ข่าวดีของชาวบุรีรัมย์

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายปรีชา นะวงศ์ Chief Commercial Professional จาก Thai Smile Airways ได้เข้าพบ นายอานนท์ ทิณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพิธิการบินและอำนวยความสะดวก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์

เพื่อพูดคุยหาแนวทางในการขอเปิดใช้เส้นทางบินเที่ยวบินพิเศษ และเที่ยวบินประจำ ในปี 2561 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว/นักกีฬา ชาวต่างชาติ ให้ได้รับความสะดวกและมั่นใจในการเดินทางที่ปลอดภัยจากThai Smile Airways

ที่มาข้อมูล // ภาพ : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

ข้อมูลบสถิติผู้โดยสาร : กรมท่าอากาศยาน