หลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานวันเด็กประจำปี 2561 มีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม อย่างเนืองแน่น ส่วนบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน

วันนี้(13 ม.ค.61) เวลา 08.15 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล พร้อมด้วยนางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุขให้แก่เด็กๆ โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น ส่วนบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน

มีกิจกรรมส่งมอบความสุขให้แก่เด็กที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก /กิจกรรมการเล่นเกมส์ ตอบปัญหา ชิงรางวัล

ขณะเดียวกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เชอร์กิต มีทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้สนับสนุนได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่มีของขวัญ ของรางวัลหรับหรับเด็กๆ โดยมีจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและส่งมอบความสุขให้แก่เด็ก

ซึ่งกิจกรรมได้แก่ การเล่นเกมส์มหาสนุก /

มอบของขวัญของรางวัล อาหาร ขนม เครื่องดื่มมากกว่า 200,000 ชิ้น /

สวนสนุกแห่งสีสันและสร้างสุข/

การแสดงบนเวที /

นิทรรศการให้ความรู้ วิทยาการทันสมัย /

การชมแข่งขันรถยนต์ “Asia Le Mans” 6 ชั่วโมงแห่งความตื่นเต้น ระทึกใจ เรียนรู้สุดยอดเทคโนโลยีความเร็วรถแข่งมากกว่า 30 คัน ชมฟุตบอลกระชับมิตร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับ ชัยนาทฮอร์นบิล

นอกจากนั้นยังมีสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กอีกหลายแห่งเพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง เป็นอนาคตของประเทศชาติ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่งที่ร่วมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561

ทั้งนี้ เป็นการเด็กและเยาวชนมีความรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งในด้านวิชาการ และทักษะในการใช้ชีวิต โดยรู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล รู้จักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักแยกแยะความผิดถูก และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก


โดยต้องหมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในยุคประเทศไทย 4.0

ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความรักชาติบ้านเมือง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อธำรงความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์