ห้วยราชจ่อจัดงานว่าว เทศกาลแห่งว่าวอีสาน และว่าวนานาชาติ” โต้ลมหนาว 19-20 ม.ค.นี้

อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เตรียมจัด “เทศกาลแห่งว่าวอีสาน และว่าวนานาชาติ” โต้ลมหนาว 19-20 ม.ค.นี้ แข่งขันวิ่งว่าวทุกประเภท วิ่งว่าว(เขย) นานาชาติ

ประกวดธิดาว่าวเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด หลายหมู่บ้านชุมชนเริ่มประดิษฐ์ว่าวเตรียมเข้าร่วมแข่งขันคึกคัก ขณะสภาพอุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง

อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมจัดงาน “เทศกาลแห่งว่าวอีสาน และว่าวนานาชาติ” 2561 ครั้งที่ 31ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค.61 นี้ ณ บริเวณสนามแข่งว่าว ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหงบุรีรัมย์ อ.ห้วยราช

เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดเพิ่มมากขึ้นด้วย

 

โดยภายในงานจะมีการประกวดขบวนแห่มหกรรมว่าวอีสาน พิธีทำขวัญข้าว ตัดกรรม สะเดาะเคราะห์และเสริมชะตาชีวิต การจำลองวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิม กลางคืนนอนดูดาว ฟังเสียงว่าวแอก การแสดงวงดนตรีกันตรึมพื้นบ้านอีสานใต้

นอกจากนี้ ยังจะได้ชมการแสดงหมู่บ้านว่าวของชุมชนในพื้นที่ การแข่งขันวิ่งว่าวทุกประเภท, ว่าวแอกโบราณ, ว่าวแอกพัฒนา, ว่าวแอกยักษ์, แข่งขันแกว่งแอกทั่วไป, แข่งขันวิ่งว่าว(เขย) นานาชาติ, การประกวดธิดาว่าว, ประกวดร้องเพลง, รำวงย้อนยุค, การเดินแบบผ้าไหม และการออกร้าน OTOP สุดยอดผลิตภัณฑ์ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ต่างๆ มากมาย

ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านในหมู่บ้าน ชุมชนต่างๆ ก็ได้เริ่มประดิษฐ์ว่าวเตรียมเข้าร่วมแข่งขันภายในงานดังกล่าวคึกคักแล้ว ขณะที่สภาพอากาศหนาวเย็นลงต่อเนื่อง อุณหภูมิลดลงอยู่ที่ 19-20 องศาเซลเซียส

นายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอห้วยราช กล่าวว่า งานประเพณี “เทศกาลแห่งว่าวอีสาน และว่าวนานาชาติ” ของอำเภอห้วยราช ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน คาดว่าการจัดงานมหกรรมว่าวอีสานในปีนี้จะมีเงินสะพัดตามแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม จำนวนหลายล้านบาท

สำหรับการเล่นว่าวของคนอีสานส่วนมากจะแฝงไว้กับจุดมุ่งหมาย โดยเฉพาะเรื่องการบวงสรวง หรือเสี่ยงทาย ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร โดยเชื่อว่าหากปีใดว่าวขึ้นสูงติดลมบนตลอดทั้งคืนจะพยากรณ์ว่าปีหน้าฟ้าฝนดี ข้าวปลาอาหาร สมบูรณ์

ส่วนชาวท้องถิ่นไทยเขมร เชื่อกันว่าการชักว่าวขึ้นให้ติดลมบน และเสียงของแอกที่ดังโหยหวนเป็นการสร้างกรรม เมื่อเลิกเล่นจึงนิยมตัดว่าวทิ้ง ถือว่าเป็นการตัดเวรตัดกรรมออกไปและสะเดาะเคราะห์ โดยจะผูกข้าวปลาอาหารให้ล่องลอยไปกับตัวว่าวด้วย

สำหรับกำหนดการต่างๆ ได้ถูกจัดไว้ดังนี้

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

– แข่งขันประกวดร้องเพลง

– แข่งขันว่าวทุกประเภท

– ชมขบวนแห่มหกรรมว่าว

– ชมการแสดงชุดห้วยราชบ้านเรา

– ประกวดธิดาว่าว

– รำวงย้อนยุค

– ชมหมู่บ้านว่าว

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 26561

– แข่งขันวิ่งว่าว (เขย) นานาชาติ

– แข่งขันแกว่งแอก

– แข่งขันร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ

– ชมการแสดงเดินแบบผ้าไหม

– ชมการแข่งขันชกมวยศึกมหกรรมงานว่าวอีสาน

– รำวงย้อนยุค

– ชมหมู่บ้านว่าว.

พบกับการแสดงบนเวทีตลอดทั้งงาน

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์