สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

วันนี้(17 มกราคม 2561) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว

ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นตามโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

เพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ประจำปี 2561 ที่ เพลาเพลิน บูติครีสอร์ทแอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนและประชาชน

ได้รับรู้แนวทางการดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว พร้อมร่วมมือ ประสานงาน ในการให้ความช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวกการแก้ไขปัญหาการหลอกลวง การดูแลความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือและการบรรเทาทุกข์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยว

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บุรีรัมย์ เมืองต้องห้าม..พลาด เที่ยวได้ทั้งปีที่บุรีรัมย์” ตอนหนึ่งว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ภายหลังมีการพัฒนาด้านการกีฬา มีสนามแข่งรถ และสนามฟุตบอล มาตรฐานระดับโลก

ทำให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างพุ่งทะยาน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้ง 12 เดือน อาทิ

เดือน มกราคม งานอรุณเบิกฟ้า รับปีใหม่ที่ปราสาทพนมรุ้ง งานเทศกาลภูเขาไฟ กระโดง งานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลก

เดือนกุมภาพันธ์ จะมีงานแข่งขันบุรีรัมย์ มาราธอน งาน Moto GP winter Test 2018

เดือน มีนาคม งานบุรีรัมย์ ไบค์ เฟชติวัล

เดือนกันยายน จะมีการจัดงาน BRIC Superbike Round3 เทศกาลกินปลาหน้าเขื่อนลำนางรอง Flower of Memories ณ เพลาเพลิน

เดือนตุลาคม การจัดแข่งขัน Motor GP และงานอีเว้นต่างๆ ในทุกเดือนตลอดทั้งปี

โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนบุรีรัมย์เพิ่มขึ้นทุกปี และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการปรับปรุงคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่ว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา”

ทั้งนี้ จังหวัดได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่พักและร้านอาหาร การป้องกันและบรรเทาภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดูแลทางแพทย์และสาธารณสุข ด้านการคมนาคมขนส่งที่มีความปลอดภัย

ด้านนางสาววิมล ชอบสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ เน้นให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป่าหมายในการแก้ไขปัญหา การฝึกปฏิบัติการ/การจำลองเหตุการณ์


และให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยความรวดเร็ว ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. ชมรมมัคคุเทศก์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว เข้าอบรมจำนวน 50 คน


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์